header-sustainability-reporting.png

Rapporten en beleidsdocumenten 

Ons duurzaamheidsverslag

Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag is een uitstekende gelegenheid om na te denken over onze realisaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om in dialoog te gaan met onze stakeholders over de toekomst van de onderneming.  

Bekroningen

Bekroningen

Onze inspanningen voor duurzaamheid worden beloond

Klokkenluidersregeling

We werken met een klokkenluidersregeling om onethisch gedrag te melden. Meldingen kunnen gemaakt worden via een platform dat beschikbaar is voor medewerkers, ex-medewerkers en alle derde partijen met wie Telenet een zakelijke relatie heeft.

 

Als dergelijke partijen ongewenst gedrag vaststellen of een vermoeden hebben van gedrag dat volgens hen in strijd is met de Gedragscode van Telenet of enige toepasselijke wet, regelgeving of voorschrift dan worden zij aangemoedigd om dat ongepast gedrag zo snel mogelijk te melden.

 

Een melding maken kan via ons beveiligd portaal. Dit portaal is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar.  De melding wordt doorgegeven aan het  Compliance team dat het rapport zal toewijzen aan het team dat het meest geschikt is om de juiste actie te bepalen.

 

Dit platform is niet bedoeld om klachten of vragen van je Telenet diensten en/of producten te beantwoorden. Gelieve hiervoor de Klantenservice te contacteren.

 

Alle verstrekte persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt om de melding te onderzoeken en om actie te ondernemen in overeenstemming met onze Gedragscode. Als je meer wil weten over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen wij je naar ons Privacybeleid. Medewerkers vinden ook meer informatie terug in het Privacybeleid voor medewerkers dat beschikbaar is via het Telenet intranet.

Meer te weten komen?

Ontdek onze drie focusdomeinen

Vooruitgang 

Mensen en bedrijven in het digitale tijdperk versnellen


Lees meer

Empowerment

Een inclusieve en missiegedreven organisatie zijn

 

Lees meer

Verantwoordelijkheid

Onze klimaatprestatie verbeteren


Lees meer