Verantwoordelijkheid 

Ons engagement op lange termijn

Milieuverantwoordelijkheid opnemen door een Net Zero doelstelling te stellen en meer vooruitstevende praktijken van circulaire economie te omarmen

Relevante materialiteiten:

Onze ambities voor 2025

Stap voor stap ons doel bereiken 

15%

De efficiëntie van het elektriciteitsverbruik tot 2030 jaarlijks met 15 % verbeteren

 

60%

Tegen 2030 de koolstofuitstoot uit mobiele verbranding met 60 % verminderen, met 2019 als basisjaar  

100%

Het gebruik van groene elektriciteit optrekken tot 100 % tegen 2030  

 

 

2023

Tegen 2023 streefdoelen indienen en laten goedkeuren   
 

 

55%

Jaarlijks 55 % van de ingezamelde CPE vernieuwen 

 

 

Kernprogramma's voor verantwoordelijkheid

Netto zero worden

Wij willen de uitstoot van de netwerkoperaties, de fleet en het transport door derden verminderen door over te stappen op 100 % hernieuwbare energie, innovatieve netwerk- en mobiliteitsoplossingen in te voeren en de onvermijdelijke uitstoot te compenseren. We bevorderen ook de milieuverantwoordelijkheid in de volledige waardeketen.  

Netto zero worden 

Wij willen de uitstoot van de netwerkoperaties, de fleet en het transport door derden verminderen door over te stappen op 100 % hernieuwbare energie, innovatieve netwerk- en mobiliteitsoplossingen in te voeren en de onvermijdelijke uitstoot te compenseren. We bevorderen ook de milieuverantwoordelijkheid in de volledige waardeketen.  

De circulaire economie omarmen

Wij ontwikkelen in duurzame producte ‘by design’ en verlengen hun levenscyclus door middel van oplossingen van de circulaire economie.  

De circulaire economie omarmen

Wij ontwikkelen in duurzame producten ‘by design’ en verlengen hun levenscyclus door middel van oplossingen van de circulaire economie.  

Duurzame ontwikkelings- doelstellingen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering.

Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.
 

Ontdek meer over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Meer te weten komen?

Ontdek onze andere focusdomeinen

Vooruitgang 

Mensen en bedrijven in het digitale tijdperk versnellen


Lees meer

Empowerment

Een inclusieve en missiegedreven organisatie zijn

 

Lees meer