Onze inzet voor duurzaamheid  

Maatschappelijk verantwoordelijk handelen 

Wij streven naar duurzame groei, met een goed evenwicht tussen operationele uitmuntendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We houden daarbij rekening met de sociale, economische en ecologische aspecten van onze bedrijfsvoering. Want samen met onze medewerkers en stakeholders willen wij bijdragen aan een digitale samenleving die ons voortstuwt en ons helpt om steeds voorop te blijven.

Ontdek onze drie focusdomeinen

Vooruitgang 

Mensen en bedrijven in het digitale tijdperk versnellen


Lees meer

Empowerment

Een inclusieve en missiegedreven organisatie zijn

 

Lees meer

Verantwoordelijkheid

Onze klimaatprestatie verbeteren


Lees meer

Focussen op wat echt telt

Duurzaamheid is een begrip met vele facetten – meer dan één bedrijf tegelijk kan aanpakken. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze inspanningen te focussen op de meest relevante kwesties: de materialiteiten. Het belang van de verschillende materiële kwesties bepalen wij in nauw overleg en dialoog met onze stakeholders. Het resultaat is een schematische weergave van de duurzaamheidsprioriteiten en hun relatieve belang: de materialiteitsmatrix. 

Duurzaamheidsbeheer 

Een geslaagde integratie en een effectief beheer van de duurzaamheid vereisen een geëngageerd leiderschap en klare principes voor het duurzaamheidsbeheer, ondersteund door een heldere oriëntatie en duidelijke besluitvormingsprocessen. 

Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.