Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie Comités raad van bestuur

Op initiatief van de voorzitter, beoordeelt de raad van bestuur haar efficiëntie minstens om de drie jaar en dit om mogelijke verbeteringen in haar eigen prestaties en haar interactie met het management te bereiken. In dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan: 

 

  • de omvang, samenstelling en werking van de raad van bestuur en haar comités;de grondigheid waarmee materiële onderwerpen en beslissingen worden voorbereid en besproken; 
  • de feitelijke bijdrage van elke bestuurder in termen van aanwezigheid op de raad van bestuur en / of comitévergaderingen en de constructieve betrokkenheid bij de beraadslaging en besluiten; 
  • de toepassing van de corporate governance-regels binnen Telenet en haar organen. 

 

De evaluatieoefening wordt gewoonlijk uitgevoerd via een vragenlijst, die door alle leden van de raad van bestuur dient ingevuld te worden. De ingevulde vragenlijsten worden verzameld door de secretaris van de Vennootschap, en de resultaten hiervan worden voorgelegd aan het Remuneratie- en Nominatiecomité en de raad van bestuur. De laatste evaluatie vond plaats in juli 2020. In de raad van bestuur van december 2020 zijn de resultaten hiervan beoordeeld en besproken. 

 

Bovendien past de raad van bestuur een transparante procedure toe waarbij het aan het einde van de termijn van een bestuurder, het Remuneratie- en Nominatiecomité de aanwezigheid van de bestuurder op de vergaderingen van de raad en / of het comité, hun inzet en hun constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en besluitvorming evalueert. Het comité beoordeelt hierbij ook of de bijdrage van elk bestuurslid is aangepast aan de veranderende (maatschappelijke) omstandigheden. 

 

Eenmaal per jaar evalueren de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het uitvoerend management, waarbij ze vergaderen in afwezigheid van de uitvoerende bestuurder en het management van de vennootschap. 

 

Tot slot, gezien de toenemende impact en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid op de activiteiten van Telenet, besloot de raad van bestuur in 2013 dat het ontwerp, de implementatie en de monitoring van het programma voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen van Telenet op het niveau van de raad van bestuur zou worden besproken en goedgekeurd. De raad van bestuur beoordeelt en keurt ook het duurzaamheidsverslag van de Vennootschap goed en zorgt ervoor dat alle materiële aspecten aan bod komen. Op 27 juli 2020, keurde de raad van bestuur van Telenet het Duurzaamheidsverslag 2019 goed. De raad van bestuur verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de resultaten van de prestatie-evaluaties. In bepaalde gevallen zal dit tot gevolg hebben dat nieuwe bestuurders voor benoeming worden voorgesteld in plaats van bestaande en alle andere maatregelen die nodig of nuttig zouden zijn voor de goede werking van de raad van bestuur.