Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie  |  Comités raad van bestuur

De Vennootschap streeft naar verscheidenheid binnen de raad van bestuur, door een gezond evenwicht te creëren tussen uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders. De samenstelling van de raad van bestuur is daarom bepaald om voldoende expertise te verwerven in de werkterreinen van Telenet en zorgt voor voldoende diversiteit van vaardigheden, achtergrond, leeftijd en geslacht, waardoor de naleving van onder meer artikel 7:86 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt verzekerd.

 

Vanaf 27 april 2022 telt de raad van bestuur vier vrouwelijke leden: mevrouw Madalina Suceveanu, mevrouw Amy Blair, mevrouw Lieve Creten, en mevrouw Severina Pascu. Telenet is op heden in lijn met de vereisten op het vlak van de gendersamenstelling.