Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

Governance

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie  |  Comités raad van bestuur

Sinds 27 april 2022 bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit 11 leden, onder wie vier onafhankelijke bestuurders. Gezien de brede ervaring en achtergrond van de leden zal het nieuwe bestuur goed in staat zijn om de verdere groei van Telenet te helpen bevorderen. Het nieuwe bestuur omvat vier vrouwen, vijf verschillende culturen en deskundigheid op uiteenlopende gebieden, waaronder ervaring in de technologie-, media- en telecomsector, e-commerce, digitale transformatie, dataplatformbeheer, financiën en technologie.

 

Er zijn vier onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de statuten van de vennootschap: (i) JoVB BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Van Biesbroeck), (ii) mevrouw Lieve Creten (vertegenwoordigd door Lieve Creten BV), de heer John Gilbert en de heer Dirk JS Van den Berghe (als vaste vertegenwoordiger van Dirk JS Van den Berghe Ltd.).

 

De mandaten van IDw Consult BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve), mevrouw Christiane Franck, mevrouw Severina Pascu en mevrouw Amy Blair liepen af op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2022. De mandaten van JoVB BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Van Biesbroeck), de heer Manuel Kohnstamm en de heer Enrique Rodriguez lopen af op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2023. Het mandaat van de heer Charles H. Bracken loopt af op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2024. Het mandaat van de heer John Porter loopt af op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2025.

 

De heer Bert De Graeve, voorzitter van de raad van bestuur van Telenet en onafhankelijk bestuurder, is met ingang van 27 april 2022 teruggetreden uit het bestuur. Hij heeft verzocht om geen voorstel tot verlenging van zijn mandaat aan de jaarlijkse vergadering voor te leggen. De raad van bestuur heeft bijgevolg besloten om Jo Van Biesbroeck, onafhankelijk bestuurder van Telenet sinds 2015, aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 27 april 2022 tot onafhankelijk voorzitter te benoemen om de heer De Graeve te vervangen. Hij verwacht maximaal één jaar te dienen om de continuïteit van het bestuur te verzekeren terwijl de nieuwe bestuursleden worden ingewerkt. De raad van bestuur verwacht na die periode de heer Van den Berghe tot voorzitter te benoemen.

 

De jaarlijkse algemene vergadering van 27 april 2022 heeft tegelijkertijd de verlenging van de bestuursmandaten van mevrouw Amy Blair en mevrouw Severina Pascu goedgekeurd.

Met ingang van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2012 is de heer André Sarens benoemd tot ‘waarnemer’ in de raad van bestuur. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. In principe eindigt het mandaat van de bestuurders op de datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering waarop hun mandaat afloopt. De bestuurders kunnen opnieuw benoemd worden. De algemene aandeelhoudersvergadering (die besluit bij gewone meerderheid) kan bestuurders te allen tijde ontslaan.

 

Als een mandaat van een bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur in de vacature voorzien, op voorwaarde dat de benoemingsregels worden nageleefd. Op de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering zullen de aandeelhouders dan besluiten over de definitieve benoeming, in principe voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die vervangen wordt.

Behoudens uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen eindigt het mandaat van de bestuurders op de eerste jaarlijkse aandeelhoudersvergadering nadat zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.

Op 27 april 2022 was de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

 

 

Naam

Functie

Benoemd door

Jo Van Biesbroeck
(JoVB BVBA)

Voorzitter van de raad van bestuur

Onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Lieve Creten (vertegenwoordigd door Lieve Creten BV)

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

De heer John Gilbert

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

De heer Dirk JS Van den Berghe (als vaste vertegenwoordiger van Dirk JS Van den Berghe Ltd.)

 

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

John Porter

Chief Executive Officer en gedelegeerd bestuurder van Telenet

 

Charles H. Bracken

Executive Vice President en Chief Financial Officer van Liberty Global

Liberty Global Group

Enrique Rodriguez

Executive Vice President en Chief Technology Officer van Liberty Global

Liberty Global Group

Amy Blair

Senior Vice President en Chief People Officer van Liberty Global

Liberty Global Group

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President en Chief Corporate Affairs Officer van Liberty Global

Liberty Global Group

Severina Pascu

Plaatsvervangend Chief Executive Officer en Chief Operating Officer van Sunrise UPC Business in Zwitserland

Liberty Global Group

Madalina Suceveanu 

Managing Director, Mobile and Cloud 

Liberty Global Group

 

CM: Chairman
De heer Bart van Sprundel, Director Legal Affairs van de Vennootschap, treedt op als secretaris van de raad van bestuur en zijn comités.