De materialiteits- matrix van Telenet 

De materialiteitsmatrix  

De basis van de duurzaamheidsstrategie van Telenet  

Duurzaamheid is een begrip met vele facetten – meer dan één bedrijf tegelijk kan aanpakken. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze inspanningen te focussen op de meest relevante kwesties: de materialiteiten. Het belang van de verschillende materiële kwesties bepalen wij in nauw overleg en dialoog met onze stakeholders. Het resultaat is een schematische weergave van de duurzaamheidsprioriteiten en hun relatieve belang: de materialiteitsmatrix. 

De materialiteiten in detail

Bekijk onze elf materialiteiten en ontdek hoe wij ermee omgaan.  

Stakeholders

Ons stakeholder engagement

We willen het vertrouwen van onze stakeholders winnen en versterken door actief met hen in dialoog te gaan, zodat wij aan hun verwachtingen op het vlak van sociale, economische en ecologische impact kunnen voldoen.

stakeholders.svg

Technologische innovatie  

COVID-19 heeft de digitalisering van de maatschappij versneld. De technologische innovatie baant de weg voor een 'digital first' houding in het professionele en privéleven van mensen, voor nieuwe manieren van werken, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe entertainmentervaringen. Maar de technologische vooruitgang brengt ook uitdagingen met zich mee. De pandemie heeft bijvoorbeeld de digitale kloof in de verf gezet, telecomleveranciers aangespoord om connectiviteitsoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken en technologiebedrijven gestimuleerd om meer te investeren in digitale inclusie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

Technologische innovatie

COVID-19 heeft de digitalisering van de maatschappij versneld. De technologische innovatie baant de weg voor een 'digital first' houding in het professionele en privéleven van mensen, voor nieuwe manieren van werken, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe entertainmentervaringen. Maar de technologische vooruitgang brengt ook uitdagingen met zich mee. De pandemie heeft bijvoorbeeld de digitale kloof in de verf gezet, telecomleveranciers aangespoord om connectiviteitsoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken en technologiebedrijven gestimuleerd om meer te investeren in digitale inclusie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Economisch herstel

Het Herstelplan van de EU en de Green Deal van de Europese Commissie geven de beleidsmakers en ondernemingen een kader voor de wederopbouw van de samenleving en de economie in het post-COVID-tijdperk.
 

De Europese Taxonomie van Duurzame Activiteiten legt de basis voor het uitbouwen van een toekomstbestendig en duurzamer Europa en oriënteert de investeringen naar ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Economisch herstel

Het Herstelplan van de EU en de Green Deal van de Europese Commissie geven de beleidsmakers en ondernemingen een kader voor de wederopbouw van de samenleving en de economie in het post-COVID-tijdperk. De Europese Taxonomie van Duurzame Activiteiten legt de basis voor het uitbouwen van een  toekomstbestendig en duurzamer Europa en oriënteert de investeringen naar ecologisch duurzame economische activiteiten.  

Diversiteit, gelijkheid en inclusie 

De wereldwijde Black Lives Matter-beweging heeft de problematiek van racisme en discriminatie volop in de aandacht gebracht. Verantwoordelijke werkgevers horen te reageren op deze oproep vanuit de samenleving om zich sterker te engageren voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, hun beleid te formaliseren en een cultuur van inclusie en betrokkenheid in hun organisaties te ontwikkelen.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

De wereldwijde Black Lives Matter-beweging heeft de problematiek van racisme en discriminatie volop in de aandacht gebracht. Verantwoordelijke werkgevers horen te reageren op deze oproep vanuit de samenleving om zich sterker te engageren voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, hun beleid te formaliseren en een cultuur van inclusie en betrokkenheid in hun organisaties te ontwikkelen. 

Meer te weten komen?

Ontdek onze drie focusdomeinen

Vooruitgang 

Mensen en bedrijven in het digitale tijdperk versnellen


Lees meer

Empowerment

Een inclusieve en missiegedreven organisatie zijn

 

Lees meer

Verantwoordelijkheid

Onze klimaatprestatie verbeteren


Lees meer