Duurzaamheids- beheer

Een succesvolle integratie en een efficiënt beheer van duurzaamheid vragen toegewijd leiderschap en duidelijke beleidsprincipes die onderbouwd zijn met heldere richtlijnen en besluitvormingsprocessen.  

Risicobeheer

Wij beheren de ecologische, sociale en governance criteria (ESG) als een risico

De managementbenadering van onze materiële kwesties beschrijft de aan onze belangrijkste materiële kwesties gerelateerde risico's en opportuniteiten voor het bedrijf. De geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het proces voor risicobeheer van de onderneming en worden door het audit- en risicocomité beoordeeld en gevolgd. Vanaf 2022 zullen de klimaatrisico's en -opportuniteiten worden gerapporteerd volgens de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).  

Risiscobeheer

Wij beheren de ecologische, sociale en governance criteria (ESG) als een risico

De managementbenadering van onze materiële kwesties beschrijft de aan onze belangrijkste materiële kwesties gerelateerde risico's en opportuniteiten voor het bedrijf. De geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het proces voor risicobeheer van de onderneming en worden door het audit- en risicocomité beoordeeld en gevolgd. Vanaf 2022 zullen de klimaatrisico's en -opportuniteiten worden gerapporteerd volgens de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). 

Bedrijfspraktijken

Wij verankeren duurzaamheid in onze bedrijfsvoering en nemen ESG-doelen op in de remuneratie- en incentiveplannen van onze kaderleden 

Wij willen dat ESG-criteria een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering worden. De ESG-criteria worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de agenda van het bedrijf en wij informeren onze stakeholders regelmatig over de vordering van ons strategisch plan. We zullen meer aandacht wijden aan onze verantwoordelijkheid voor het milieu.  

De ESG-doelen zijn opgenomen in het remuneratieplan van de CEO en de incentiveplannen op lange termijn van de Senior Leaders. Er is ook een ESG-streefdoel opgenomen in onze bedrijfsbrede doelstellingen, om het interne bewustzijn en de toepassing van duurzaamheidspraktijken door de ruimere medewerkersgemeenschap van Telenet te bevorderen.  

Bedrijfspraktijken

Wij verankeren duurzaamheid in onze bedrijfsvoering en nemen ESG-doelen op in de remuneratie- en incentiveplannen van onze kaderleden

Wij willen dat ESG-criteria een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering worden. De ESG-criteria worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de agenda van het bedrijf en wij informeren onze stakeholders regelmatig over de vordering van ons strategisch plan. We zullen meer aandacht wijden aan onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 
 

De ESG-doelen zijn opgenomen in het remuneratieplan van de CEO en de incentiveplannen op lange termijn van de Senior Leaders. Er is ook een ESG-streefdoel opgenomen in onze bedrijfsbrede doelstellingen, om het interne bewustzijn en de toepassing van duurzaamheidspraktijken door de ruimere medewerkersgemeenschap van Telenet te bevorderen. 

Rollen & verantwoordelijkheden

Wij scherpen de rollen en verantwoordelijkheden van de beleidsorganen voor duurzaamheid aan

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de strategische richting inzake ESG-onderwerpen en voor de goedkeuring van de jaarlijkse niet-financiële rapportage. Het audit- en risicocomité is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van duurzaamheidsrisico's in verband met de materiële kwesties van de onderneming, met inbegrip van de klimaatverandering.

Het Senior Leadership Team stuurt het duurzaamheidsbeheer aan en monitort de vooruitgang van de duurzaamheidsagenda. Een Sustainability Expert Team houdt toezicht op de dagelijkse werking en de implementatie van de programma's. 

Rollen & verantwoordelijkheden

Wij scherpen de rollen en verantwoordelijkheden van de beleidsorganen voor duurzaamheid aan

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de strategische richting inzake ESG-onderwerpen en voor de goedkeuring van de jaarlijkse niet-financiële rapportage. Het audit- en risicocomité is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van duurzaamheidsrisico's in verband met de materiële kwesties van de onderneming, met inbegrip van de klimaatverandering. 

Het Senior Leadership Team stuurt het duurzaamheidsbeheer aan en monitort de vooruitgang van de duurzaamheidsagenda.       

Een Sustainability Expert Team houdt toezicht op de dagelijkse werking en de implementatie van de programma's. 

Rapportage

Wij maken onze duurzaamheidsprestaties bekend via de niet-financiële rapportage en de medewerking aan evaluaties door derden

Wij rapporteren jaarlijks onze duurzaamheidsprestaties en voeren een open, transparante dialoog met al onze stakeholders. 


Wij stemmen onze rapportage af op de geldende standaarden en verplichtingen van de nieuwe Richtlijn Duurzaamheidsrapportage van de EU, met de ambitie om naar geïntegreerde financiële en niet-financiële rapportage te evolueren. 


Daarnaast nemen wij actief deel aan externe doorlichtingen van onze duurzaamheidsprestaties, met een focus op de Dow Jones Sustainability Index, CDP en de CSR Performance Scorecard van EcoVadis.

Rapportage

Wij maken onze duurzaamheidsprestaties bekend via de niet-financiële rapportage en de medewerking aan evaluaties door derden

Wij rapporteren jaarlijks onze duurzaamheidsprestaties en voeren een open, transparante dialoog met al onze stakeholders. 
 

Wij stemmen onze rapportage af op de geldende standaarden en verplichtingen van de nieuwe Richtlijn Duurzaamheidsrapportage van de EU, met de ambitie om naar geïntegreerde financiële en niet-financiële rapportage te evolueren. 

Daarnaast nemen wij actief deel aan externe doorlichtingen van onze duurzaamheidsprestaties, met een focus op de Dow Jones Sustainability Index, CDP en de CSR Performance Scorecard van EcoVadis.

Meer te weten komen?

Ontdek onze drie focusdomeinen

Vooruitgang 

Mensen en bedrijven in het digitale tijdperk versnellen


Lees meer

Empowerment

Een inclusieve en missiegedreven organisatie zijn

 

Lees meer

Verantwoordelijkheid

Onze klimaatprestatie verbeteren


Lees meer