Interconnect

De diensten die onder de voorwaarden in het Referentieaanbod beschreven worden omvatten:

REFERENTIEAANBOD MOBIELE INTERCONNECTDIENSTEN

Het huidige referentieaanbod voor  IP interconnectie werd uitgewerkt in overeenstemming met het BIPT-besluit van 26 mei 2017.

Voorafgaand aan de publicatie van het referentieaanbod voor mobiele interconnectie, werd dit referentieaanbod aan het BIPT overgemaakt. Na een pre-consultatie uitgevoerd door het BIPT, werden enkele aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. Gelieve op te merken dat dit referentieaanbod niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een goedkeuringsbesluit van het BIPT.

 

Dit aanbod gaat over Mobiele Interconnect diensten van Telenet Group aan een operator, die toelaten dat de eindklanten - geconnecteerd aan of door deze operator - kunnen communiceren met de eindklanten geconnecteerd aan het Telenet Group Netwerk

REFERENTIEAANBOD FIX INTERCONNECTDIENSTEN

Het huidige referentieaanbod voor  IP interconnectie werd uitgewerkt in overeenstemming met het BIPT-besluit van 20 november 2018.
Voorafgaand aan de publicatie van het referentieaanbod voor fixed interconnectie, werd dit referentieaanbod aan het BIPT overgemaakt. Na een pre-consultatie uitgevoerd door het BIPT, werden enkele aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht.Gelieve op te merken dat dit referentieaanbod niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een goedkeuringsbesluit van het BIPT.

 

Dit aanbod gaat over Fixed Interconnectdiensten van Telenet Group aan een operator, die toelaten dat de eindklanten - geconnecteerd aan of door deze operator - kunnen communiceren met de eindklanten geconnecteerd aan het Telenet Group Netwerk