Goede keuze!

Een expert helpt je verder met je bestelling.

Daarvoor hebben wel nog enkele gegevens van je nodig. Daarna gaan we voor je aan de slag!

Heb je nog vragen? Dan kan je die meteen bespreken met de expert.

Controleer nog even je gegevens. Daarna gaan we voor je aan de slag!

Heb je nog vragen? Dan kan je die meteen bespreken met de expert. 

Je gegevens

Je bestelling

We contacteren je binnen de 2 werkdagen en tijdens de kantooruren.  

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u ons hier meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, BTW BE0473.416.418, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Telenet”), verantwoordelijke voor de verwerking. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet Privacybeleid.


De rechtsgrond van onze verwerkingen zit vervat in de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Telenet. Voor zover wettelijk vereist, vragen wij uw toestemming en informeren wij u hoe u een gegeven toestemming kan herzien.


We verwerken uw persoonsgegevens in eerste instantie voornamelijk om u een uitstekende dienstverlening te bezorgen én u te informeren over uw Telenet-producten en -diensten. Daarnaast willen wij u ook beter leren kennen en ontdekken wat u boeit om u een nog betere dienstverlening te bezorgen die beter afgestemd is op uw noden én om u gepersonaliseerde promoties aan te bieden.

Als nieuwe Telenet-klant wordt u automatisch geactiveerd in privacy-instelling “Gericht”. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens gebruiken om commerciële profielen op te bouwen en commerciële analyses uit te voeren, met de bedoeling gepersonaliseerde reclame te bezorgen voor Telenet producten en -diensten aan onze klanten. Hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens zoals omschreven in het Telenet privacybeleid, zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens, uw contract- en productgegevens, uw verbruiksgegevens, …


Bent u al Telenet klant? Dan worden uw persoonsgegevens verwerkt conform uw huidige privacy-instellingen (zie Mijn Telenet).


U hebt de controle over uw persoonsgegevens voor commercieel gebruik. Als u kiest voor privacy-instelling “Algemeen”, ontvangt u enkel nog algemene (niet gepersonaliseerde) commerciële communicaties die hun rechtsgrond vinden in de gerechtvaardigde belangen van Telenet. In ieder geval worden hiervoor geen verbruiksgegevens gebruikt, alsook worden er geen commerciële profielen opgebouwd. Indien u daarbovenop ook geen enkele commerciële communicatie wenst te ontvangen van Telenet kan u kiezen voor een “full opt out” door een aanvraag “recht op bezwaar” te lanceren via Mijn Telenet, de Telenet Klantendienst of de Telenet-winkelpunten. Dit betekent dat alle communicatiekanalen worden gedeactiveerd, zodat u geen commerciële post (e-mail, telefoon of sms) van ons ontvangt.


Hou er rekening mee dat het verwerken van uw voorkeur een tijdje kan duren (max. 72u). De aanpassing van de privacy-instelling doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen.


U hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. U kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet winkelpunten. In het winkelpunt dient u zich eerst te identificeren aan de hand van uw identiteitskaart.


Indien u een klacht heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Telenet of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.