Webmail

Privacybeleid van Telenet Safespot

Hallo, en gefeliciteerd. U hebt besloten om een van de Telenet Safespot-oplossingen te installeren en te investeren in uw veiligheid. Met ‘Telenet Safespot’ bedoelen we het hele spectrum van onze beveiligingsdiensten, zoals Safespot+, Safespot Pro en Safesurf. In dit privacybeleid leest u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen wanneer u één of meer Telenet Safespot-oplossingen gebruikt.

 

Let op: vanaf 25 april 2021 bieden we een nieuwe versie van Safespot (Safespot+), die extra beveiligingsfuncties omvat. U kunt deze online activeren in MyTelenet. Als u Safespot vóór 25 april 2021 hebt aangeschaft, blijft u de originele Safespot gebruiken.

Hoe werkt Safespot+?

Safespot+ is een beveiligingssoftware voor zowel netwerkbeveiliging als beveiliging op uw eindapparaten.

 

 • De netwerkbeveiliging wordt verzorgd door de softwareagent die op uw Telenet-modem is geïnstalleerd om uw volledige thuisnetwerk te beschermen. Om precies te zijn, wordt deze geïnstalleerd op de router die deel uitmaakt van uw modem. Deze geavanceerde software scant het internetverkeer van en naar de apparaten die met uw modem zijn verbonden en toegang hebben tot internet (zoals computers, smartphones, smartwatches, slimme thermostaten en babyfoons). Alles wat niet welkom is, zoals virussen, hacking, phishing, malware en andere cybergevaren, wordt onmiddellijk geblokkeerd.
 • Bij aankoop van Safespot+ ontvangt u (via sms) een code waarmee u de Safespot-app kunt installeren. Als u een ONEup hebt aangeschaft, is Safespot+ al inbegrepen in uw abonnement. U moet de software wel nog activeren in MyTelenet. Via de Safespot-app kunt u de activiteit op uw netwerk en eindapparaten volgen. Safespot+ maakt ook device fingerprinting mogelijk: apparaten die met de modem zijn verbonden, worden geïdentificeerd en weergegeven in een dashboard (zichtbaar in de Safespot-app). Wanneer een apparaat vertrekt of wordt toegevoegd, krijgt u een waarschuwing. U kunt een apparaat hiermee ook blokkeren.
 • De Safespot Guard-app zorgt voor de bescherming van uw eindapparaten. Deze app wordt op uw eindapparaten geïnstalleerd. De Safespot Guard-app beschermt uw apparaten thuis en onderweg (d.w.z. ook wanneer u niet verbonden bent met uw modem). U kunt deze app pas activeren nadat u de uitnodiging hiervoor hebt ontvangen van de Safespot-app (deze stuurt u de koppelingscode). De Safespot Guard-app is een antivirusprogramma dat phishing en malware lokaal blokkeert op uw apparaat door de bestanden op uw apparaat te scannen om kwaadaardig of ongepast gedrag te herkennen en het internetverkeer van en naar uw apparaat te scannen.
 • De Digital Habits-functie helpt om u en uw gezinsleden te beschermen tegen mogelijk ongepaste inhoud. Als beheerder kunt u de instellingen configureren in uw Safespot-app en een beleid opstellen voor elk gezinslid. U kunt ook de standaardopties gebruiken om het beleid op te stellen op basis van hun leeftijdscategorie. U kunt de functie activeren op uw thuisnetwerk. Dit betekent dat de Digital Habits worden geconfigureerd in de router zelf en van toepassing zijn op alle verbonden apparaten in huis. Om het beleid ook te handhaven wanneer de gezinsleden het thuisnetwerk verlaten, moet de Safespot Guard-app op hun mobiele apparaten worden geïnstalleerd.
Hoe werkt Safesurf?

Wij bieden ook een eenvoudiger beveiligingsproduct genaamd Safesurf voor onze particuliere en zakelijke klanten: in vergelijking met Safespot+ is Safesurf vooral gericht op fingerprinting en DNS-filtering van schadelijke sites. Er is geen app en alleen de software op de modem van de klant wordt geïnstalleerd. Als u een ONE aanschaft, is Safesurf al inbegrepen in uw abonnement. U moet de software wel nog activeren in MyTelenet (deactiveren kan eveneens via MyTelenet). Wanneer u of een andere eindgebruiker naar een website wilt gaan die als schadelijk is gemarkeerd, kunt u die website toch bezoeken. De Digital Habits-functie wordt niet ondersteund door Safesurf.

Hoe werkt Safespot Pro?

Safespot Pro is de Safespot+-oplossing voor onze zakelijke klanten en is bedoeld om de netwerk- en apparaatbeveiliging te garanderen voor hun medewerkers, bezoekers en andere eindgebruikers. Digital Habits wordt niet ondersteund door Safespot Pro.

 

Het spreekt voor zich dat we uw gegevens moeten verwerken om u deze service te kunnen bieden. Welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen, kunt u lezen in dit privacybeleid. Het is belangrijk dat u dit beleid grondig doorleest.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij, als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken van klanten, zakelijke klanten en eindgebruikers van Telenet Safespot. Voor alle duidelijkheid, de verwerking van persoonsgegevens van zakelijke klanten vindt alleen plaats als de zakelijke klant een natuurlijke persoon is. Is de zakelijke klant een rechtspersoon, dan is het privacybeleid alleen van toepassing op de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die we verwerken in het kader van hun relatie met de zakelijke klant (zoals bevoegde vertegenwoordigers, contactpersonen en/of eindgebruikers).

 

Wij beginnen met het verzamelen en verwerken van gegevens wanneer:

 • Safespot+/Safespot Pro op uw modem is geïnstalleerd en de software begint met het scannen van uw verkeersgegevens;
 • Safesurf op uw modem is geïnstalleerd en de software begint met het scannen van uw verkeersgegevens;
 • U de Safespot-app installeert;
 • U of een andere eindgebruiker de Safespot Guard-app installeert.

 

Dit specifieke privacybeleid van Telenet Safespot is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met andere producten en diensten van Telenet (zoals onze telecomproducten en tv-diensten). Het is evenmin van toepassing op de gegevens die we verwerken wanneer u het Telenet Safespot-product bestelt en aanschaft (dit zijn algemene identificatiegegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer), wanneer we u hiervoor factureren en wanneer u met ons communiceert over dit product. Voor deze activiteiten moet ons algemene Telenet privacybeleid worden geraadpleegd (https://www2.telenet.be/nl/privacy).

A. Definitie

 

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt verstaan elke verwerking van informatie die u als natuurlijke persoon kan identificeren. Welke informatie dit precies is, kunt u lezen in punt 3 van dit privacybeleid. De term ‘verwerking’ is breed en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, bijwerken, bewerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of openbaar maken in welke vorm dan ook, bijeen brengen, combineren, archiveren, verwijderen of uiteindelijk vernietigen van deze informatie.

 

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 

Telenet BV, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0473.416.418 (in dit privacybeleid ‘Telenet’ genoemd), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Telenet de doelstellingen en middelen bepaalt die worden ingezet om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

U hebt ook enkele verplichtingen tegenover de eindgebruikers die de door u aangeschafte Telenet Safespot-producten van u mogen gebruiken. Deze worden beschreven in de volgende paragraaf.

 

C. Uw verantwoordelijkheden ten opzichte van eindgebruikers

 

Het kan gebeuren dat u, als Telenet-klant, eindgebruikers (zoals familieleden, vrienden, bezoekers en medewerkers) de producten en diensten van Telenet laat gebruiken. Een voorbeeld is het geven van toegang tot uw wifi. Dit betekent dat Telenet hun gegevens verwerkt en dat hun apparaten ook onderworpen zijn aan de Telenet Safespot-scans. Zowel ons algemene privacybeleid (voor het gebruik van de wifi) als het privacybeleid van Telenet Safespot (voor de veiligheidsscans) zijn hier van toepassing. Uw eindgebruikers dienen hier dus op gewezen te worden. Informeer hen wanneer u het wifi-wachtwoord doorgeeft.

 

Het is ook mogelijk dat u, als Telenet-klant en beheerder van de Safespot-app, de Safespot Guard-app door eindgebruikers op hun apparaten laat installeren of voor hen installeert (bv. wanneer u de software op de smartphone van een gezinslid wilt installeren of deze op het netwerk installeert om de gegevens van uw medewerkers te beveiligen). Als u de app installeert, vragen we u om te bevestigen dat u akkoord gaat met het privacybeleid van Telenet Safespot. Als u de app voor iemand anders installeert, moet u deze persoon informeren over deze installatie en over het feit dat het privacybeleid van Telenet Safespot van toepassing is. Wij rekenen op u, als klant en beheerder van de Safespot-app, om uw verantwoordelijkheid te nemen en hen hierover te informeren. Als beheerder en gebruiker van de Safespot-app kunt u met name hun apparaten zien die met uw wifi-netwerk verbonden zijn en waarschuwingen ontvangen in geval van een poging tot phishing (of andere malware).

Allereerst moet u weten dat we uw inhoudsgegevens nooit openen of verwerken. Telenet Safespot verwerkt wel uw bezoek aan YouTube, maar ziet niet welke video u bekijkt op YouTube. En Telenet Safespot verwerkt wel uw bezoek aan de website van een bank, maar heeft geen inzage in uw persoonlijke klantomgeving (en dus geen toegang tot uw bankrekening). Wij lezen uw e-mails niet, maar als u probeert om de link of bijlage in een phishing-mail te openen of een e-mailbijlage lokaal opslaat, inspecteren we die en blokkeren we de schadelijke inhoud. Wij beschermen u niet tegen spamberichten in uw mailbox. U kunt zulke berichten nog steeds lezen en de links erin openen. Maar we inspecteren wel de webpagina die u probeert te openen en als die is geïnfecteerd, blokkeren we de toegang.

 

Wij verzamelen geen locatiegegevens, zoals uw GPS-coördinaten. Maar wanneer u de Safespot-app en/of de Safespot Guard-app op uw mobiele apparaat installeert, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met het delen van uw locatiegegevens.

 

Wij verwerken ook geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

Gegevens verwerkt via de Safespot+/Safespot Pro-softwareagent op de modem:

 

De Safespot+ softwareagent scant uw internetverkeer, of beter gezegd, graaft diep in uw TCP/IP-verkeer. De agent zorgt ervoor dat u geen kwaadaardige websites bezoekt (en analyseert dus de websites die u bezoekt) en houdt de belasting van uw verkeer in de gaten (als uw smartwatch plotseling een hoge verkeerspiek laat zien, kan het apparaat gehackt zijn en gebruikt worden voor een DDOS-aanval; de agent kan dit apparaat blokkeren en ervoor zorgen dat het niet kan communiceren met uw andere apparaten op het netwerk). De gegevens die hier worden verwerkt, zijn URL, IP-adres, MAC-adres, poorten, DNS-verzoeken, bezocht domein (bv. Facebook), domeincategorie (bv. sociale media), datum en tijdstempel, volumes, pakketmetadata, router-ID, algemene bandbreedtestatistieken van netwerk, Tx/Rx-pakketten/bytes, Safespot-apparaat-ID, hostnaam, apparaattype, DHCP-opties, useragent, laatste verbindingstijd, apparaatstatistieken/-bandbreedte, wifi-signaal van apparaat, verbindingstype (deze lijst is niet volledig).

 

De softwareagent identificeert ook de apparaten die met uw modem zijn verbonden. Zo kunt u in de Safespot-app zien welke apparaten met uw netwerk zijn verbonden en welke apparaten vreemd gedrag vertonen. U kunt dan de toegang tot uw netwerk blokkeren. De agent verzamelt verschillende technische gegevens, zoals hostnaam, softwareversie, firmware, fabrikant, productiedatum van apparaat, datum van laatste update, model, MAC-adres, IP-adres, DHCP-verzoek, useragent, UNpN, weergavenaam van apparaat (bijnaam die aan het apparaat is gegeven), banner grabbing, ICMP, SSDP-useragent, handtekeninggegevens van apparaatverkeer, netwerk-ID en Telenet Safespot-apparaat-ID (deze lijst is niet volledig).

 

Gegevens verwerkt via de Safespot-app:

 

In de Safespot-app kunt u de Telenet Safespot-activiteit monitoren en zien hoe het gaat met de apparaten die met uw netwerk zijn verbonden. U kunt ook apparaten uitnodigen om de Safespot Guard-app te installeren.

 

Wij verzamelen en verwerken ook analytische gegevens over het gebruik van deze app, zoals welk apparaat de app heeft geïnstalleerd (en wanneer), hoe u navigeert, welke functies u gebruikt en wanneer u de app gebruikt. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: OS van uw apparaat, MAC-adres, datum en tijdstempel (deze lijst is niet volledig).

 

Gegevens verwerkt via de Safespot Guard-app:

 

Dit geavanceerde antivirusprogramma dat u op uw laptops, tablets en smartphones installeert, beschermt uw apparaten op elk internetnetwerk, zowel thuis als onderweg. Het beschermt uw apparaat tegen trojans, virussen, rootkits, spyware, adware enzovoort. Deze antimalwarebescherming bestaat uit een automatische scan van bestanden, realtime scans van e-mail- en webverkeer, realtime monitoring van uitgevoerde applicaties en on-demand scans. Het werkt via een externe VPN. Uw verkeer verlaat uw apparaat om door onze gespecialiseerde beveiligingsleveranciers te worden gescand. Zij hebben die gegevens nodig om problemen op te lossen, fouten te analyseren en een snelle en veilige verbinding te garanderen.

 

Het scannen van bestanden voorkomt dat malwarebedreigingen het systeem binnendringen door lokale en netwerkbestanden te scannen wanneer deze worden benaderd (geopend, verplaatst, gekopieerd of uitgevoerd). Ook bootsectoren en mogelijk ongewenste toepassingen (PUA) worden gescand. De functie kan ook op verzoek worden geactiveerd en identificeert hetzelfde type bedreigingen voor de gewenste locatie op de lokale computer. Het programma controleert toepassingen die op het eindpunt draaien voortdurend op malware-achtige acties. Advanced Threat Detection probeert automatisch het gedetecteerde bestand te desinfecteren. De antivirusbescherming is alleen beschikbaar op Windows- en macOS-apparaten, niet op iOS-apparaten.

 

Onderdeel van de verkeersscan is voorkomen dat malware wordt gedownload door inkomende e-mails en webverkeer in realtime te scannen. U wordt hierdoor niet beschermd tegen spamberichten in uw mailbox, maar we blokkeren wel de schadelijke inhoud als u op de links in de phishing-berichten klikt of de e-mailbijlage downloadt.

 

De verwerkte gegevens zijn bezochte URL, IP-adres, MAC-adres, Telenet Safespot-apparaat-ID, apparaattype, OS-versie, poorten, DNS-verzoeken, datum en tijdstempel, volumes, bestandspad, -naam en -eigenschappen, tijdstip laatste bestandsoverschrijving en handtekeningenversie (deze lijst is niet volledig).

 

Wij verzamelen en verwerken ook analytische gegevens over het gebruik van deze app, zoals welk apparaat de app heeft geïnstalleerd (en wanneer), hoe u navigeert, welke functies u gebruikt en wanneer u de app gebruikt. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: OS van uw apparaat, MAC-adres, datum en tijdstempel (deze lijst is niet volledig).

 

Gegevens verwerkt via Digital Habits:

 

Digital Habits zijn bedoeld om uw gezinsleden te beschermen en verbonden apparaten te begrenzen om de toegang tot internet en toegestane inhoud te controleren. Het gaat bijvoorbeeld om het aanmaken van profielen voor gezinsleden, waaronder hun avatar, het toewijzen van apparaten en leeftijdsprofielen, het blokkeren van categorieën, het instellen van tijdslimieten voor apps en/of websites en het blokkeren van specifieke inhoud. Daarnaast kunt u veilig zoeken inschakelen voor diverse zoekmachines en opties voor digitaal welzijn toepassen: pauzeer-/afspeelfunctie (onmiddellijke blokkering van internetgebruik toepassen), gebruikslimiet (bepaalde tijdslimiet voor internetgebruik per dag configureren, tijdstippen voor slapengaan en huiswerk maken via internet instellen).

 

Digital Habits worden door de klant ingesteld in de Safespot-app. Deze instellingen worden toegepast op uw modem zelf en in de Safespot Guard-app. De gegevens zijn verbonden met de Telenet-cloud om het beleid voor apparaten zowel thuis als onderweg te beheren. U kunt instellingen bepalen voor andere profielen en deze op elk moment wijzigen.

 

Wij verwerken uw gebruikersgegevens, zoals uw telefoonnummer om een downloadlink voor een mobiele app te sturen, technische gegevens over uw verbonden apparaten (bv. IP-adres, MAC-adres, apparaattype) en verbruiksgegevens, zoals toegestane/geblokkeerde websites, geblokkeerde tijdstippen of informatie over beleidsinbreuken (bv. beveiligingsinbreuken, schendingen van Digital Habits).

 

Gegevens verwerkt via Safesurf:

 

Safesurf maakt ook gebruik van de Safespot+beveiligingsoplossing, maar benut niet de volledige functionaliteit. Wanneer Safesurf op uw modem is geïnstalleerd, verwerken we alleen gegevens over fingerprinting en DNS-blokkering. Wij verzamelen gegevens als het IP-adres en informatie over het apparaat om de klantenservice te verbeteren. DNS-blokkering voorkomt dat u kwaadaardige websites bezoekt. Als u toegang tot een onveilig domein probeert te krijgen, controleren we of het een phishing-website betreft. Zo ja, dan blokkeren we die website. Wij verzamelen gegevens als IP-adressen en de naam van het domein dat u probeert te bezoeken om u veilig te laten surfen.

De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van de gegevens die via de softwareagent, de Safespot-app en de Safespot Guard-app worden verkregen, is de uitvoering van het contract. Wij kunnen de door u aangeschafte dienst niet aan u leveren als we uw gegevens niet kunnen verwerken.

 

De gegevens die via de softwareagenten, de Safespot-app en de Safespot Guard-app worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt:

 

 • om informatie en netwerken te beveiligen door een correcte en efficiënte werking van het Telenet Safespot-product;
 • om apparaten te beschermen tegen kwaadaardige internetdomeinen die door Telenet Safespot-product als ongepast zijn geïdentificeerd volgens de filters die in Telenet Safespot-product zijn ingesteld;
 • om in te staan voor veilig zoeken door expliciete of ongepaste zoekresultaten eruit te filteren;
 • om apparaatgedrag te identificeren dat kan wijzen op een afwijking of aanval;
 • om de Digital Habits-functie mogelijk te maken, zodat u de internettoegang en inhoud kunt beheren voor u en/of uw gezinsleden;
 • om de apparaten nauwkeuriger te identificeren en een nauwkeurigere identificatie van veiligheidsdreigingen te bieden;
 • om tot verbetering te komen, onder meer door de gemelde veiligheidsproblemen te analyseren;
 • om gerelateerde diensten te leveren en op maat te maken;
 • om statistieken op te stellen, bugs te verhelpen, analyses te maken en de kwaliteit van het product te verbeteren.

 

De gegevens die via de softwareagent, de Safespot-app en de Safespot Guard-app worden verkregen, worden niet gebruikt om commerciële redenen (waaronder profilering voor marketingdoeleinden of benadering via direct marketing). De app wordt evenmin gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming die juridische gevolgen heeft of u in belangrijke mate treft. Onthoud dat Telenet het recht heeft om u te benaderen in verband met zijn dienstverlening als onderdeel van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

 

Wij vragen u om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te accepteren wanneer u de Safespot-app en de Safespot Guard-app installeert of wanneer u Safespot+ of Safesurf activeert in MyTelenet.

 

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid en niet langer wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met de klantenservice (via het online contactformulier, telefonisch of door een bezoek aan een van onze winkels) om uw Telenet Safespot-abonnement te beëindigen. Op deze manier wordt de softwareagent op uw modem uitgeschakeld en stopt de verdere verzameling en verwerking van uw gegevens. Verwijder ook de Safespot-app en de Safespot Guard-app om te voorkomen dat ze uw gegevens verder verzamelen en verwerken.

 

Een overzicht van onze Telenet Safespot-oplossingen en een beschrijving van de verwerking vindt u in deze tabel.

A. Onze technische en organisatorische maatregelen

 

De gegevens die via de softwareagent, de Safespot-app en de Safespot Guard-app worden opgehaald, worden opgeslagen in onze goed beveiligde cloud die gehost wordt door Amazon Web Services. Het aantal interne en externe medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. De gegevensoverdracht verloopt via API’s die TLS-beschermd zijn.

 

Ons informatiebeveiligingsbeleid is volledig gebaseerd op de internationale ISO 27002-norm en bevat richtlijnen met betrekking tot toegangscontrole, versleuteling van gegevens, beveiliging van werkzaamheden, beveiliging van communicatie, fysieke beveiliging enz. Een gespecialiseerd beveiligingsteam is verantwoordelijk voor de implementatie en follow-up van de richtlijnen, zodat de veiligheid van onze databases, netwerken, infrastructuur en informatiesysteem gegarandeerd is.

 

Toegangscontrole is een belangrijk aspect van ons informatiebeveiligingsbeleid. Telenet heeft procedures ingevoerd om de toegang tot onze databases, systemen, apparatuur en netwerken te beperken tot die personen voor wie deze toegang strikt noodzakelijk is om hun werk te doen. Deze personen moeten een strenge geheimhoudingsplicht naleven en aan alle richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Telenet geeft ook specifieke training over privacy en beveiliging aan zijn medewerkers om de richtlijnen en procedures voor hen te verduidelijken en hen bewust te maken van de risico’s bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

Telenet stelt ook hoge beveiligingseisen aan zijn partners en leveranciers die uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Deels via contractuele garanties zorgen we ervoor dat zij uw gegevens veilig en volgens de privacywetgeving verwerken, net zoals wij dat doen. Wij verwachten daarom van onze partners en leveranciers dat ze een informatiebeveiligingsbeleid en veiligheidsmaatregelen toepassen die geënt zijn op internationale normen en beste praktijken.

 

De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden.

 

B. Telecommunicatiegeheim

 

Uw persoonlijke communicatie is vertrouwelijk. Wij kunnen metadata (d.w.z. gegevens die de communicatie technisch mogelijk maken) verwerken, maar het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk loopt (bv. e-mails), worden beschermd door de bepalingen met betrekking tot het telecommunicatiegeheim. Het telecommunicatiegeheim houdt in dat het Telenet, buiten de in de wet genoemde uitzonderingen, niet is toegestaan om kennis te hebben van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. Telenet heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en zijn personeel adequate instructies gegeven om het telecommunicatiegeheim in acht te nemen.

A. Gegevensoverdracht

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming en geven deze niet aan derden door, tenzij:

 

 • Dit aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet-groep gebeurt
  Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden bedrijven binnen de Telenet-groep (bijvoorbeeld Liberty Global BV en Telenet Group NV) voor dezelfde doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd.
 • Dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening
  Wij werken samen met IT-leveranciers als Amazon en met IT-beveiligingsleveranciers als Securing Sam Ltd. Onze databases zijn toegankelijk voor hen. Zij werken in opdracht van ons en ondersteunen ons bij de dienstverlening, altijd op basis van specifieke overeenkomsten.
 • Er een wettelijke verplichting is
  In het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek kunnen we verplicht zijn om bepaalde gegevens aan de bevoegde autoriteiten door te geven.
 • U ons toestemming hiervoor geeft
  Als Telenet in andere situaties persoonsgegevens aan derden verstrekt, gebeurt dit met een expliciete kennisgeving waarin uitleg wordt gegeven over de derde partij, de doeleinden van de overdracht en de gegevensverwerking.

 

B. Internationale verwerking van uw persoonsgegevens

 

Voor zover persoonsgegevens (in het kader van de in punt 6A van dit privacybeleid genoemde doorgifte van gegevens) buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen we via contractuele of andere maatregelen ervoor dat deze gegevens een passend beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze binnen de Europese Unie zouden krijgen, overeenkomstig de Europese regelgeving.

Dit privacybeleid van Telenet Safespot voorziet niet dat uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De vier privacyniveaus, zoals beschreven in ons algemene privacybeleid, zijn daarom niet van toepassing.

A. Overzicht van uw privacyrechten

 

Uw recht van inzage

U hebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. Wij geven u dan een overzicht van de persoonsgegevens die we van u verwerken. In eerste instantie verstrekken we u een automatisch gegenereerd standaardrapport. Als dit niet aan uw verwachtingen voldoet of als u specifieke informatie nodig hebt, kunt u een aanvullend verzoek indienen via de link bij het standaardantwoord.

 

Uw recht op aanpassen

U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren. Om uw gegevens actueel te houden, vragen we u om wijzigingen, zoals een verhuizing, een ander e-mailadres of een nieuwe identiteitskaart, aan ons mee te delen. Wij bieden al een periodieke pop-up in MyTelenet, waar u gevraagd wordt om uw contactgegevens bij te werken.

 

Uw recht op verwijderen (het ‘recht op vergetelheid’)

In de volgende gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder redelijke vertraging te laten verwijderen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins door Telenet zijn verwerkt;
 • u trekt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van gegevens in en er is geen andere rechtsgrond waarop Telenet zich kan beroepen voor de (verdere) verwerking ervan;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder wegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking van gegevens door Telenet;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was. ;

 

Onthoud dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld als de verwerking vereist is om de dienst aan u te verlenen, om een rechtsvordering uit te oefenen of omdat de gegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een taak van algemeen belang te vervullen.

 

Uw recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van persoonsgegevens betwist of wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Uw recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens terug te krijgen, bijvoorbeeld om gemakkelijker van dienstverlener te kunnen veranderen. Dit is alleen mogelijk voor de persoonsgegevens die u zelf aan Telenet hebt verstrekt, op basis van toestemming of op grond van een overeenkomst.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer Telenet uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan nodig is om een overeenkomst uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen. U moet dan een gemotiveerd verzoek indienen (met de specifieke redenen waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking) en in het geval van een gerechtvaardigd verzoek zal Telenet stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende redenen hebben om dat niet te doen.

 

B. Overzicht van uw privacyrechten

 

U kunt uw privacyrechten op twee manieren uitoefenen:

 

 • Bent u een Telenet-klant?
  Log in op MyTelenet en vul het aanvraagformulier in via deze link. Dit is alleen mogelijk voor klanten die een actief MyTelenet-account hebben.
 • Bent u niet langer klant of nooit klant geweest?
  Dan kunt u naar een Telenet-winkelpunt gaan om uw aanvraag in te dienen.

 

Om ervoor te zorgen dat het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan, moeten we uw identiteit verifiëren. Als u uw verzoek indient via MyTelenet, dienen uw geldige gebruikersnaam en wachtwoord als identificatie. Als u uw verzoek indient bij een Telenet-winkelpunt, vragen we om uw identiteitskaart als middel om u te identificeren. Als we u niet met zekerheid kunnen identificeren, zullen we geen gevolg geven aan uw verzoek.

 

Wegens de complexiteit is een andere aanvraagprocedure van toepassing op de uitoefening van het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, dient u uw verzoek in bij de Afgevaardigde voor de gegevensbescherming (of ‘DPO’) via dit formulier. Vermeld daarbij duidelijk ‘privacy’ in de titel. Wij vragen u ook om uzelf te identificeren.

 

Zijn hier kosten aan verbonden? U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name wegens het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratiekosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten om de gevraagde maatregelen te treffen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

 

In welke vorm ontvang ik een antwoord? Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie waar mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u dit niet wilt. In elk geval verstrekken wij u een beknopt, transparant, begrijpelijk en eenvoudig toegankelijk antwoord.

 

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan die termijn zo nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek hiervan in kennis.

 

Wat als Telenet geen gevolg geeft aan mijn verzoek? In ons antwoord zullen we u telkens informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.

 

In punt 10 van dit privacybeleid leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wij mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen. Wij hebben per gegevenscategorie bewaartermijnen vastgesteld die voor het hele bedrijf gelden. De toepasselijke gegevenscategorieën zijn online gedrag (gerelateerd aan de uitgevoerde analyses op de apps) en verkeersgegevens (eg. internetverkeersgegevens en apparaat-identifiers), waarvoor de bewaartermijn is vastgesteld op maximaal 180 dagen.

 

Na afloop van de geldende bewaartermijn(en) worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u als klant naar MyTelenet gaan. Als u geen MyTelenet hebt of geen klant bent, helpen we u graag in onze Telenet-winkelpunten.

 

Als u een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en het antwoord niet in dit privacybeleid kunt vinden, neemt u contact met ons op via het contactformulier voor klachten. Vermeld in de titel het woord ‘privacy’.

 

Wilt u een privacy-incident melden? U kunt contact opnemen met onze DPO via dit formulier.

Onze Telenet Safespot-dienst is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en we verzamelen ook niet doelbewust hun persoonsgegevens. Wij kunnen de leeftijd van de persoon in kwestie niet valideren, maar verzamelen in elk geval geen gevoelige informatie of andere gegevens dan die welke nodig zijn om de dienst te verlenen. Wij gebruiken ook geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en maken geen commerciële profielen van Telenet Safespot-gebruikers. Wij onderwerpen u of uw gezinsleden niet aan geautomatiseerde besluitvorming die juridische gevolgen heeft of u in belangrijke mate treft.

 

De Safespot Guard-app kan alleen op het eindapparaat worden geactiveerd als de eigenaar van het apparaat de koppelingscode van de Safespot-app ontvangt. Dit betekent dat u als ouder of voogd de verantwoordelijkheid neemt om de app te activeren op het apparaat van het kind. Als beheerder is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voordat u Digital Habits instelt voor andere apparaten. U moet uw gezinsleden of andere eindgebruikers ook informeren over het gebruik van de Safespot Guard-app, de verwerking van hun persoonsgegevens en hun privacyrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken, en duidelijke en begrijpelijke informatie aan hen verschaffen.

Telenet kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van markttrends, nieuwe verwerkingsactiviteiten van Telenet enz. Wij nodigen u dan altijd uit om de meest recente versie van dit beleid te bekijken op de Telenet-website of in de apps. Uiteraard zullen we u van tevoren via onze websites of andere bestaande communicatiekanalen informeren over elke belangrijke wijziging en uw voorafgaande toestemming vragen voor onze (nieuwe) gegevensverwerkingsactiviteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

 

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor specifieke Telenet-producten en -diensten voorrang op dit privacybeleid.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijke instantie die ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Telenet of als u een bemiddelingsprocedure wilt inleiden, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

Laatste update: 19 april 2021