Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

Het Telenet Safespot privacybeleid

Hallo daar, en gefeliciteerd. U heeft besloten om Telenet Safespot te installeren en te investeren in uw veiligheid.

 

Hoe werkt Telenet Safespot? Telenet Safespot is een beveiligingssoftware voor zowel netwerkbeveiliging als beveiliging op uw eindapparaten. De netwerkbeveiliging wordt verzorgd door software die op uw Telenet-modem is geïnstalleerd om uw volledige in-home netwerk te beschermen. Om precies te zijn, wordt het geïnstalleerd op de router die deel uitmaakt van uw modem. Deze geavanceerde software scant het internetverkeer van en naar de apparaten die aangesloten zijn op uw modem en toegang hebben tot internet (zoals computers, smartphones, slimme uurwerken, slimme thermostaten, babyfoon, ....). Het blokkeert onmiddellijk wat niet welkom is, zoals virussen, hacking, phishing, malware en andere cybergevaren.

 

Bij aankoop van Telenet Safespot ontvangt u (via SMS) de code waarmee u de Telenet Safespot management app kunt installeren. Via de management app (de beheersapplicatie) kunt u de activiteit volgen. Telenet Safespot maakt ook fingerprinting mogelijk, het identificeert apparaten die zijn aangesloten op de modem en geeft deze weer in een dashboard (zichtbaar in de management app). Het waarschuwt u wanneer een apparaat vertrekt of wordt toegevoegd. Het stelt u ook in staat om een apparaat te blokkeren.

 

De Telenet Safespot guard app zorgt voor de bescherming van uw eindapparaten (laptops, computers, smartphones). Deze app wordt op uw eindapparaten geïnstalleerd. U kunt deze app pas installeren nadat u de uitnodiging hiervoor heeft ontvangen van de management app (deze stuurt u de installatiecode). De Telenet Safespot guard app is een antivirusprogramma dat phishing en malware lokaal blokkeert op uw apparaat, door het scannen van het internet- en e-mailverkeer van en naar uw apparaat. De app beschermt uw apparaten thuis en onderweg (wanneer u niet thuis bent en niet verbonden bent met uw modem).

 

Onnodig te zeggen dat wij uw gegevens moeten verwerken om u deze service te kunnen bieden. Welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen, kunt u lezen in dit privacybeleid. Het is belangrijk dat u dit beleid grondig doorleest.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerken van (ex)klanten en eindgebruikers van Telenet Safespot.

 

Wij beginnen met het verzamelen en verwerken van gegevens wanneer

 • Wij de software installeren op uw modem en de software begint met het scannen van uw verkeer;
 • U installeert de Telenet Safespot management app;
 • U of een andere eindgebruiker installeert de Telenet Safespot Guard app.

 

Deze Telenet Safespot specifieke privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot andere Telenet producten en diensten (zoals onze telecom producten en TV diensten). Evenmin is het van toepassing op de gegevens die wij verwerken wanneer u het Telenet Safespot product bestelt en aanschaft (dit zijn algemene identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer ....), wanneer wij u hiervoor factureren en wanneer u met ons communiceert over dit product. Voor deze activiteiten dient u onze algemeen Telenet privacybeleid te raadplegen (https://www2.telenet.be/nl/privacy/).

2. Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens" en wie is hiervoor verantwoordelijk?

A. Definitie

 

Onder "verwerking van persoonsgegevens" wordt verstaan elke verwerking van informatie die u als natuurlijke persoon kan identificeren. Welke informatie dit precies inhoudt, kunt u lezen in punt 3 van dit privacybeleid. De term 'verwerking' is breed en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, bijwerken, bewerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, gebruiken, verspreiden of openbaar maken in welke vorm dan ook, verzamelen, combineren, archiveren, verwijderen of uiteindelijk vernietigen van deze informatie.

 

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 

Telenet bvba, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 473.416.418 (hierna "Telenet" genoemd) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Telenet de doelstellingen en middelen bepaalt die worden ingezet om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

U heeft ook enkele verplichtingen tegenover de eindgebruikers die u toelaat om de door u aangekochte Safespot-producten te gebruiken. Deze worden beschreven in de volgende bullet.

 

C. Uw verantwoordelijkheden ten opzichte van eindgebruikers

 

Het kan gebeuren dat u als Telenet-klant, eindgebruikers (zoals familieleden, vrienden, bezoekers en medewerkers) de producten en diensten van Telenet laat gebruiken. Een voorbeeld is het geven van toegang tot uw Wi-Fi. Dat betekent dat Telenet hun gegevens verwerkt en dat hun apparaten ook onderworpen zijn aan de Telenet Safespot scanning. Zowel ons algemeen privacybeleid (voor het gebruik van de Wi-Fi) als het privacybeleid van Telenet Safespot is hier van toepassing (voor de beveiligingsscanning). Uw eindgebruikers dienen hier dus op gewezen te worden. Informeer hen wanneer u het Wi-Fi paswoord doorgeeft.

 

Het is ook mogelijk dat u als Telenet-klant en beheerder van de management app, de Telenet Safespot guard app op hun apparaten laat installeren of voor hen installeert (bijvoorbeeld wanneer u deze op de smartphone van uw kind installeert). Als u de app installeert, vragen wij u te bevestigen dat u akkoord gaat met het privacybeleid van Telenet Safespot. Indien u de app voor iemand anders installeert, dient u deze persoon op de hoogte te stellen van deze installatie en van het feit dat het Telenet Safespot privacybeleid van toepassing is. In het bijzonder kunt u (als beheerder en gebruiker van de management app) hun apparaten die verbonden zijn aan je Wi-Fi netwerk zien. Tevens ontvangt u de waarschuwingen in geval van een poging tot phishing (of andere malware).

 

Om precies te zijn, heeft u de volgende verantwoordelijkheden:

 

 • Om eindgebruikers adequaat te informeren dat Telenet hun persoonlijke informatie zal verwerken op basis van hun gebruik van de producten en diensten van Telenet;
 • Om alle wettelijk vereiste toestemmingen van eindgebruikers te verkrijgen alvorens hun persoonsgegevens aan Telenet worden doorgegeven om te worden verwerkt in het kader van de producten en diensten van Telenet die u hen toestaat te gebruiken; 
 • De eindgebruikers adequaat te informeren over de toepasselijkheid van dit privacybeleid, in het bijzonder met betrekking tot de privacyrechten en hoe deze kunnen worden uitgeoefend (zie punt 8 van dit privacybeleid); 
 • Het is u niet toegestaan om de producten en diensten van Telenet te gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen, wat in strijd is met de geldende privacywetgeving, noch om u op illegale wijze toegang te verschaffen tot de persoonlijke informatie van eindgebruikers.

3. Welke persoonlijke informatie kunnen we verwerken?

We willen u er graag op wijzen dat de inhoud nooit wordt geopend of verwerkt. Telenet Safespot verwerkt dat u YouTube bezoekt, maar ziet niet welke film u op YouTube bekijkt. Of het verwerkt dat je de website van een bank bezoekt, maar het ziet je persoonlijke klantenzone niet (en heeft dus geen toegang tot je bankrekening). Wij lezen uw e-mails niet, maar scannen ze om phishing-mails of valse advertenties te vinden en deze verdachte e-mails te blokkeren.

 

Locatiegegevens zoals uw GPS-coördinaten worden nooit verzameld. Houd u er rekening mee dat wanneer u de management app en/of Telenet Safespot guard app op een Apple-apparaat installeert, Apple u vraagt in te stemmen met het delen van uw locatiegegevens. Apple beschouwt het feit dat u verbonden bent met het Wi-Fi-netwerk en op welk Wi-Fi-netwerk u bent aangesloten als locatiegegevens.

 

Ook verwerken wij geen gevoelige gegevens, waaronder gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

Gegevens verwerkt via de software-agent op de modem:

 

De Telenet Safespot software agent scant uw internetverkeer, beter gezegd, het duikt in uw TCP/IP verkeer. Het wil er zeker van zijn dat je geen kwaadaardige websites bezoekt (dus het analyseert de websites die je bezoekt) en het houdt de belasting van je verkeer in de gaten (als je smartwatch plotseling een hoge piek in het verkeer laat zien, kan het gehackt zijn en gebruikt worden voor een DDOS-aanval, de agent kan dit apparaat blokkeren en ervoor zorgen dat het niet kan communiceren met je andere apparaten op het netwerk). De gegevens die hier worden verwerkt zijn de URL, het IP-adres, het MAC-adres, poorten, DNS-verzoeken, het bezochte domein (bijv. Facebook), de domeincategorie (bijv. sociale media), de datum en tijdstempel, volumes, pakketmetadata, router-ID, algemene bandbreedtestatistieken van het netwerk, Tx/Rx-pakketten/bytes, Safespot-apparaat-ID, hostnaam, apparaattype, DHCP-opties, gebruikersnaam, gebruikersagent, laatste verbindingstijd, apparaatstatussen/bandbreedte, Wi-Fi-signaal, verbindingstype (dit is een niet-limitatieve lijst).

 

De software-agent identificeert ook de apparaten die op uw modem zijn aangesloten (we noemen dit fingerprinting). Zo kunt u in de management app zien welke apparaten op uw netwerk zijn aangesloten en welke apparaten vreemd gedrag vertonen. Het geeft u de mogelijkheid om de toegang tot uw netwerk te blokkeren. Het verzamelt verschillende technische gegevens zoals hostnaam, softwareversie, firmware, fabrikant, creatie data, datum van de laatste update, model, MAC-adres, IP-adres, DHCP-verzoek, user-agent, UNpN, naam van het apparaat, de bijnaam die aan het apparaat is gegeven, banner grabbing, ICMP, SSDP-gebruikersagent, netwerk-ID en Telenet Safespot-apparaat-ID (dit is een niet-limitatieve lijst).

 

Gegevens verwerkt via de Telenet Safespot management app:

 

In de management app kunt u de Telenet Safespot activiteit monitoren en zien hoe het gaat met de apparaten die op uw netwerk zijn aangesloten. U kunt ook apparaten uitnodigen om de Telenet Safespot guard app te installeren.

 

Ook verzamelen en verwerken wij analytische gegevens over het gebruik van deze app, zoals welk apparaat de app heeft geïnstalleerd (& wanneer), hoe u navigeert, welke functies u gebruikt & wanneer u de app gebruikt. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: het OS van uw apparaat, het MAC-adres, datum & tijdstempel (dit is een niet-limitatieve lijst).

 

Gegevens verwerkt via de Telenet Safespot guard app:

 

Dit geavanceerde antivirusprogramma dat u installeert op uw laptops, tablets en smartphones beschermt uw apparaten op elk internetnetwerk, zowel thuis als onderweg. Het beschermt uw apparaat tegen trojans, virussen, rootkits, spyware, adware, enz. Deze antimalwarebescherming bestaat uit een automatische scan van bestanden, realtime scannen van e-mail- en webverkeer, realtime monitoring van lopende applicaties en on-demand scans. Het werkt via een lokale VPN. Dit betekent dat uw verkeer over de Telenet Safespot guard app wordt verzonden, om te kunnen scannen. Let op: dit is een lokale VPN, uw verkeer verlaat uw apparaat niet (het scannen wordt op uw apparaat uitgevoerd).

 

Het scannen van bestanden voorkomt dat malwarebedreigingen het systeem binnenkomen door het scannen van lokale- en netwerkbestanden wanneer deze worden geopend (of verplaatst, gekopieerd of uitgevoerd), van boot sectors en van mogelijk ongewenste toepassingen (PUA). De functionaliteit kan ook worden geactiveerd op aanvraag en zal hetzelfde type bedreigingen voor de gewenste locatie op de lokale computer identificeren. Het programma controleert voortdurend toepassingen die op het eindpunt draaien op malware-achtige acties. Advanced Threat Detection zal automatisch proberen het gedetecteerde bestand te desinfecteren.

 

Onderdeel van de verkeersscan is het voorkomen van het downloaden van malware door het scannen van inkomende e-mails en webverkeer in realtime. Uitgaande e-mails worden gescand om te voorkomen dat malware andere eindpunten infecteert.

 

De verwerkte gegevens zijn de URL, het IP-adres, het MAC-adres, de Telenet Safespot-apparaat-ID, het type, de OS-versie, de poorten, DNS-verzoeken, de datum en tijdstempel, de volumes, de bestandspaden, de naam- en attributen, de laatste wijziging van het bestand en de handtekeningversie (dit is een niet-limitatieve lijst).

 

We verzamelen en verwerken ook analytische gegevens over het gebruik van deze app, zoals welk apparaat de app heeft geïnstalleerd (& wanneer), hoe u navigeert, welke functies u gebruikt en wanneer u de app gebruikt. Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld: het OS van uw apparaat, het MAC-adres, datum & tijdstempel (dit is een niet-limitatieve lijst).

4. Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens en wat is onze rechtsgrond?

De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van de gegevens die via de software-agent, de manager app & end point oplossing (de Telenet Safespot guard app) worden opgehaald, is de uitvoering van het contract. Wij kunnen u de door u gekochte dienst niet leveren als wij uw gegevens niet kunnen verwerken.

 

De gegevens die via de software-agent, de manager app & end point oplossing (de Telenet Safespot guard app) worden opgehaald, worden uitsluitend gebruikt:

 

 • Om informatie en netwerken te beveiligen door een correcte en efficiënte werking van het Telenet Safespot product;
 • Om apparaten te beschermen tegen kwaadaardige internetlocaties of websites die door Telenet Safespot als potentieel gevaarlijk zijn geïdentificeerd in overeenstemming met de door Telenet Safespot ingestelde filters;
 • Met als doel het identificeren van gedrag dat kan wijzen op een anomalie of aanval;
 • Om de apparaten nauwkeuriger te kunnen identificeren en om een nauwkeuriger identificatie van veiligheidsdreigingen te kunnen bieden;
 • Met het oog op verbetering, onder meer door analyse van de gemelde veiligheidskwesties;
 • Voor het leveren en aanpassen van gerelateerde diensten;
 • Om statistieken, SLA's, bug fixing, analyses te creëren en het verbeteren van de kwaliteit van het product.

 

De gegevens die via de software-agent worden opgehaald, de manager app & end point oplossing (de Telenet Safespot guard app), worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden (waaronder het profileren van u voor marketingdoeleinden of het leveren van direct marketing). Ook wordt de app niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming met juridische gevolgen of die u in belangrijke mate treft.

 

Wij hebben geen toestemming nodig als rechtsgrond, maar wij vragen u om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te accepteren wanneer u de Telenet Safespot management app & de Telenet Safespot guard app installeert.

 

Indien u niet akkoord gaat met dit privacybeleid en u niet langer wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk, contact op te nemen met de klantendienst (via het online contactformulier, telefonisch of door een bezoek aan een van onze winkels) om uw Telenet Safespot abonnement te beëindigen. Op deze manier wordt de software-agent op uw modem uitgeschakeld en stopt de verdere verzameling en verwerking van uw gegevens. Verwijder ook de Telenet Safespot management app en de Telenet Safespot guard app om te voorkomen dat zij uw gegevens verder verzamelen en verwerken.

5. Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

A. Onze technische en organisatorische maatregelen

 

De gegevens die via de software-agent, de management app & end point oplossing (de Telenet Safespot guard app) worden opgehaald, worden opgeslagen op onze goed beveiligde cloud die gehost wordt door Amazon Web Services. Het aantal interne en externe medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is beperkt en onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. De gegevensoverdracht verloopt via API's die TLS-beschermd zijn.

 

Onze medewerkers zijn getraind in het correct omgaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van elk project dat tot doel heeft om persoonlijke informatie te verwerken, wordt eerst een beoordeling gemaakt met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van persoonlijke informatie, in welk geval uw belangen prevaleren. Ons informatiebeveiligingsbeleid, onze beveiligingseisen en beheersnormen zijn gebaseerd op de internationale ISO27002-norm. Om uw gegevens te beschermen hebben wij personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en onze ethische overtuiging, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Verder gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals: wachtwoordbeveiliging, harddisk encryptie, firewalls, anti-virus, inbraak- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers. Mocht er een datalek optreden met negatieve gevolgen voor uw persoonlijke informatie, dan wordt u als klant persoonlijk geïnformeerd over de omstandigheden zoals voorzien in de wet.

 

De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden.

 

B. Telecommunicatiegeheim

 

Uw persoonlijke communicatie is vertrouwelijk. Wij kunnen metadata (dit zijn de gegevens die de communicatie technisch mogelijk maken) verwerken, maar het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie, die over ons netwerk gaat (bijvoorbeeld: e-mails), zijn beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Het telecommunicatiegeheim houdt in dat Telenet, buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen, niet is toegestaan om kennis te hebben van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. Telenet heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en haar personeel adequate instructies gegeven om het telecommunicatiegeheim in acht te nemen.

6. Verkopen wij uw gegevens aan derden of geven wij uw gegevens door aan derden?

A. Gegevensoverdracht

 

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden zonder uw toestemming en geven deze niet door aan derden, tenzij:

 

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet-groep: wij geven uw persoonlijke gegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden bedrijven binnen de Telenet-groep (bijvoorbeeld Liberty Global BV en Telenet Group bvba) voor dezelfde doeleinden als in dit privacybeleid is vermeld;
 • Dit noodzakelijk is om onze service te kunnen verlenen: wij werken samen met IT-leveranciers zoals Amazon en met IT-beveiligingsleveranciers zoals SecuringSam en Bitdefender. Onze databases zijn toegankelijk voor de IT-beveiligingsleveranciers, ze werken namens ons en ondersteunen ons bij het leveren van de service. Zij hebben alleen recht op toegang tot de individuele gegevens, de individuele gegevens worden niet fysiek overgedragen;
 • Er een wettelijke verplichting is;
 • U ons toestemming geeft om dit te doen: als Telenet in andere situaties persoonsgegevens aan andere derden zou verstrekken, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving waarin een uitleg wordt gegeven over de derde partij, de doeleinden van de overdracht en de gegevensverwerking.

 

B. Internationale verwerking van uw persoonsgegevens

 

Voor zover persoonsgegevens (in het kader van de in punt 6A van dit privacybeleid vermelde doorgifte van gegevens) buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij door middel van contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens een passend beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die zij binnen de Europese Unie zouden krijgen, overeenkomstig de Europese regelgeving.

7. Hoe bepaalt u welke persoonlijke informatie wij mogen gebruiken voor commerciële doeleinden?

A. Telenet privacy instellingen

 

Dit Telenet Safespot specifiek privacybeleid voorziet niet in het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. Als zodanig zijn de vier privacyniveaus, zoals beschreven in ons algemeen privacybeleid, niet van toepassing.

 

Houd u er rekening mee dat Telenet het recht heeft om contact met u op te nemen voor communicatie over de dienstverlening, als onderdeel van de uitvoering van uw contract of indien de wet ons daartoe verplicht.

 

Dit specifieke Telenet Safespot privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot andere Telenet-producten en -diensten (zoals onze telecomproducten en -diensten). Evenmin is het van toepassing op de gegevens die wij verwerken wanneer u het Telenet Safespot product bestelt en aanschaft (dit zijn algemene identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer ....), wanneer wij u hiervoor factureren en wanneer u met ons communiceert over dit product. Voor deze activiteiten is de mogelijkheid om uw gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden geregeld in artikel 7 van onze algemeen Telenet Privacy beleid (https://www2.telenet.be/nl/privacy/).
 

8. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

A. Overzicht van uw privacyrechten

 

Uw recht op toegang

U hebt altijd het recht om van Telenet te vernemen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en als wij deze verwerken om toegang te hebben tot deze gegevens en om aanvullende informatie te ontvangen over:

 

 • de doeleinden van de gegevensverwerking;
 • de betrokken categorieën van de persoonsgegevens; 
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om deze termijn te bepalen;
 • het bestaan van uw privacyrechten; 
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
  de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens verkrijgen via een derde partij; en 
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

 

U hebt ook recht op een gratis kopie van de gegevens die worden verwerkt, in een begrijpelijke vorm. Telenet kan een redelijke vergoeding vragen voor het dekken van haar administratieve kosten voor elke bijkomende kopie die u aanvraagt.

 

Uw recht op verbetering van de persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonlijke informatie onmiddellijk te laten corrigeren.

 

Uw recht op het wissen van uw gegevens (het 'recht om te worden vergeten')

In de volgende gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, zonder enige redelijke vertraging:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt door Telenet;
 • u uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt en er is geen andere rechtsgrond waarop Telenet zich kan beroepen voor de (verdere) verwerking ervan; 
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor (verdere) verwerking van gegevens door Telenet; 
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

 

Houd u er rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor het instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat wij voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. In onze reactie op uw verzoek zullen wij u hierover nader informeren.

 

Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft recht op een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens als een van de volgende elementen van toepassing is:

 

 • u betwist de juistheid van deze persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Telenet in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, vraagt u om het gebruik ervan te beperken; 
 • Telenet heeft uw gegevens niet langer nodig voor de oorspronkelijke doeleinden van de gegevensverwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering: in plaats van uw gegevens te verwijderen, beperkt het gebruik ervan zich tot het instellen, uitoefenen of onderbouwen van de rechtsvordering; 
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, vraagt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Uw recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens ('data portabiliteit')

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te 'recupereren', bijvoorbeeld om gemakkelijker van dienstverlener te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf aan Telenet hebt verstrekt, op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst. Dit betekent dat u dit recht niet kan genieten voor de gegevens die via de softwareagent, de manager app & end point oplossing (de Telenet Safespot guard app), worden opgehaald.

 

Uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw bijzondere situatie indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Telenet of in kader van het algemeen belang. Telenet zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Telenet dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

 

B. Praktisch


Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Via Mijn Telenet (enkel voor betrokkenen die een actieve Mijn Telenet account hebben) en de Telenet winkelpunten. Om uw privacy-rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij u eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart). Indien wij u niet met zekerheid kunnen identificeren, zullen wij geen gevolg geven aan uw verzoek.


Zijn er kosten aan verbonden? U kan uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) uw een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.


In welk format ontvang ik een antwoord? Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij u een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.


Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.


Wat indien Telenet geen gevolg geeft aan mijn verzoek? Wij zullen u in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.


In punt 10 van dit privacybeleid leest u hoe u contact met ons kan opnemen.
 

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig om het doel waarvoor wij ze hebben ingezameld te bereiken. Wij hebben per datacategorie bewaartermijnen vastgesteld die voor het hele bedrijf gelden. De toepasselijke datacategorieën zijn online gedrag (gerelateerd aan de analyses die op de apps worden uitgevoerd) en verkeersgegevens (internetverkeersgegevens en apparaat-identificatie) waarvoor de bewaartermijn is ingesteld op 36 maanden voor online gedrag en 24 maanden voor verkeersgegevens.

 

Na afloop van de geldende bewaartermijn(en) worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

10. Hoe kan ik contact opnemen met Telenet?

Om uw privacyrechten uit te oefenen (zoals het opvragen van welke gegevens Telenet over u heeft of u wilt dat uw gegevens worden gewist) kunt u als klant naar Mijn Telenet gaan. Indien u geen Mijn Telenet heeft of geen klant bent, helpen wij u graag in onze Telenet-verkooppunten. Meer informatie over uw privacyrechten en de formaliteiten voor de uitoefening van uw rechten (bv. verificatie van uw identiteit) vindt u in artikel 8 van dit privacy beleid.

 

Indien u een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en u vindt het antwoord niet terug in dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via het klachtencontactformulier en vermeld in de titel het woord 'privacy'. U kunt deze link naar het formulier gebruiken:

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/forms/klacht/

 

Bent u een Telenet Business klant? Dan kunt u dit formulier gebruiken: 

https://www2.telenet.be/nl/business/contact/mail-of-schrijf-ons/

 

Wilt u een privacy-incident melden? U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('DPO') via deze link:
https://www2.telenet.be/nl/privacy/data-breach-webform

11. Informatie van kinderen

Onze Telenet Safespot dienst is niet gericht op, noch verzamelen we bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. De Telenet Safespot guard app kan alleen op het eindapparaat worden geïnstalleerd als de gebruiker van het apparaat de installatiecode van de management app ontvangt. Dat betekent dat u als ouder of voogd de verantwoordelijkheid neemt voor de installatie van de app op het apparaat van het kind.

12. Blijf op de hoogte van updates

Telenet kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van Telenet… Wij nodigen u dan altijd uit om de meest recente versie van dit beleid te bekijken op de Telenet-website of in de apps. Uiteraard zullen wij u vooraf via onze websites of andere bestaande communicatiekanalen op de hoogte brengen van elke significante wijziging en zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor onze (nieuwe) gegevensverwerkingsactiviteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

 

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Telenet producten en diensten voorrang op dit privacybeleid.

13. Escalatie naar de toezichthoudende autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Telenet of indien u een bemiddelingsprocedure wenst in te leiden, kunt u contact opnemen met de overheid via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

 

Laatste update: 5 December 2019