Telenet.be

Webmail

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 

Wat betekent GDPR voor mij?

Wat is GDPR?

GDPR of General Data Protection Regulation is een nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Wat betekent dat voor u?

 

 • U krijgt meer controle over hoe we uw persoonsgegevens mogen gebruiken. U kan uw persoonsgegevens eenvoudig beheren.
 • Uw privacy-instellingen zijn helder uitgelegd en makkelijk te veranderen.
 • Een aangepast Privacybeleid, transparanter en eenvoudiger.
 • Nog betere bescherming van de gegevens van minderjarigen.
   
 
 

Uw persoonsgegevens beheren

 

Uw privacy-instellingen beheren

Uw privacyrechten breiden uit. U krijgt dus meer controle over hoe Telenet uw persoonsgegevens mag gebruiken. Vanaf 25 mei kan u de persoonsgegevens die Telenet van u heeft, opvragen, doorsturen, aanpassen of verwijderen. U kan ook een beperking op de verwerking aanvragen of bezwaar maken tegen de algemene verwerking van uw persoonsgegevens.

Er zijn 5 types aanvragen

Recht van inzage
 
Recht op aanpassen
 
Recht op verwijderen
 
Recht op doorsturen
 
Recht op bezwaar

U heeft het recht op inzage. Dit betekent dat u een overzicht van uw persoonsgegevens en wat ermee gebeurt kan opvragen.


Om de privacy van iedereen te respecteren, kunnen we u enkel inzage geven in de gegevens die over uzelf gaan.

U kan uw persoonsgegevens laten aanpassen, door uw recht op verbetering aan te vragen. U kan ook bezwaar maken tegen of een beperking aanvragen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Details hierover vindt u in ons privacybeleid. Wil u algemene gegevens veranderen (bv. uw adres of telefoonnummer)? Dan kan u alleen bij de klantendienst terecht, via 0800 68 000.

Uw persoonsgegevens verwijderen. Ook bekend als het recht om vergeten te worden of recht op gegevenswissing. Weet dat we sommige informatie nodig hebben om uw diensten aan te bieden. Er zijn ook gegevens die we wettelijk moeten bewaren. Die informatie kan u dus niet laten verwijderen.

WELKE GEGEVENS WISSEN?

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of zijn verwerkt door Telenet.
 • trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Telenet zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking.
 • maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Telenet.
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Goed om te weten

Wij kunnen niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld wanneer

 

 • de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens over het (mobiele) telefoonverkeer van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren.

 

Wij zullen u meer informatie  geven in ons antwoord als u een aanvraag indient om uw gegevens te verwijderen.
 

 
 

Uw persoonsgegevens opvragen en/of doorsturen. U kan de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven, opvragen. U kan ook vragen ze door te sturen naar een derde. U krijgt deze gegevens in een gestructureerde, leesbare vorm, die makkelijk over te dragen is. 

U kan er uitdrukkelijk voor kiezen om geen enkele commerciële communicatie van Telenet meer te ontvangen.

WAT GEBEURT ER CONCREET ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT?

 • U kan zien dat uw recht op bezwaar actief is in Mijn Telenet.
 • U krijgt automatisch het meest beschermende privacyniveau, “algemeen”
 • U krijgt van ons geen promoties en/of acties meer via telefoon, post, sms en e-mail. We schakelen dus al uw communicatiekanalen uit.
 • We contacteren u enkel nog in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

BENT U VAN GEDACHTEN VERANDERD?

Verandert u later van gedachten en wenst u toch commerciële communicatie van Telenet te ontvangen, dan kan u…

 • uw recht op bezwaar deactiveren in Mijn Telenet.
 • uw privacyniveau aanpassen naar ‘gericht’, ‘persoonlijk’ of ‘uniek’. 

Goed om te weten

Hebt u zich uitgeschreven voor alle commerciële communicatie, maar krijgt u nog nieuwsbrieven of/en magazines van Telenet? Dan staan er meerdere e-mailadressen bij ons geregistreerd. Schrijf u uit via de uitschrijfoptie onderaan deze communicaties.

 
 

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Iedereen heeft privacyrechten en kan een aanvraag indienen. Zowel klanten als ex-klanten, zelfs als u nog nooit klant bij Telenet bent geweest. Alleen de procedure verschilt. Hoe precies leest u hieronder.

 

Let op: u kan alleen voor uzelf of minderjarige kinderen een aanvraag doen.

HOE AANVRAGEN?

 • Bent u klant bij Telenet? Meld u aan via Mijn Telenet en vul de aanvraag in.
 • Geen klant meer of nooit klant geweest? Dan kan u terecht in een Telenet-winkelpunt . Neem zeker uw identiteitskaart mee voor uw aanvraag.

UW AANVRAAG LOOPT? WAT NU?

Binnen 30 kalenderdagen ontvangt u een antwoord op uw aanvraag via e-mail of de post. We kunnen die periode verlengen met maximaal 60 kalenderdagen als…

 

 • uw aanvraag onduidelijk of complex is en we meer info nodig hebben.
 • we meer aanvragen krijgen dan we binnen die periode kunnen verwerken.

 

Is dat het geval? Dan krijgt u hierover binnen de 30 kalenderdagen een e-mail of een brief.

WAT ZIJN PRIVACY-INSTELLINGEN?

U blijft baas over uw eigen data. U kiest dus hoe persoonlijk uw Telenet-ervaring mag zijn en welke persoonsgegevens u met ons deelt voor onze commerciële doeleinden. Die keuze maak u via uw Privacy-instellingen . Er zijn vier niveaus: algemeen, gericht, persoonlijk en uniek.

Hoe uw Telenet-ervaring eruitziet, kiest u helemaal zelf. Van meest privacy-beschermend naar 100% gepersonaliseerd. 

1. Algemeen

We verwerken uw persoonsgegevens (met uitzondering van uw verkeersgegevens, kijkgedrag en commercieel profiel) voor algemene communicatie over de Telenet-producten en -diensten die u bij ons al hebt en voor algemene communicatie over onze Telenet-producten en -diensten. Daarnaast blijft u ook aanbevelingen krijgen voor films & series uit uw huidige pakket, tenzij u dit hebt uitgeschakeld via uw decoder.

 

Wat betekent dit voor u?
We kunnen u bijvoorbeeld laten weten dat uw modem verouderd is. Natuurlijk houden we u ook op de hoogte als we uw product uitbreiden. U krijgt enkel aanbevelingen voor films & series uit uw  huidige pakket.

 

Wat mist u?

 • U krijgt geen aanbiedingen voor films en series uit andere pakketten. U krijgt alleen algemene reclame, geen gepersonaliseerde reclame, aangepast aan uw voorkeuren en interesses.
 • U ontvangt geen gepersonaliseerde reclame voor producten en diensten die u nog niet heeft.

2. Gericht

We leren u beter kennen door uw gegevens zoals omschreven in het privacybeleid te gebruiken, ook via uw verkeersgegevens (zoals uw IP-adres), uw tv-kijkgedrag en uw commercieel profiel.


Wat betekent dit voor u?
We kunnen u bijvoorbeeld laten weten dat uw modem verouderd is. Natuurlijk houden we u ook op de hoogte als de mogelijkheden van uw product veranderen. We sturen u gepersonaliseerde aanbiedingen, zowel over de producten die u al heeft, als over Telenet producten en diensten die u nog niet heeft. Verschijnt er op Streamz (+) een nieuwe topserie, die u op het lijf geschreven is? Dan krijgt u van ons een mailtje, zelfs als u dat pakket niet hebt.


Wat mist u?
U krijgt alleen standaard tv-reclame, geen reclame aangepast aan uw voorkeuren en interesses

3. Persoonlijk

We maken uw Telenet-ervaring persoonlijker. Dit doen we door uw gegevens te gebruiken zoals omschreven in het privacybeleid . We houden ook rekening met uw verkeersgegevens, commercieel profiel, en wat u graag ziet op tv.


Wat betekent dit voor u?
We kunnen u bijvoorbeeld laten weten dat uw modem verouderd is. Natuurlijk houden we u ook op de hoogte als we uw product uitbreiden. We sturen u gepersonaliseerde aanbiedingen, zowel over de producten die u  al hebt, als over producten die u nog niet hebt. Verschijnt er op Streamz (+) een nieuwe topserie die u op het lijf geschreven is? Dan krijgt u van ons een mailtje, zelfs als u dat pakket niet hebt. U krijgt ook andere tv-spots te zien, aangepast aan uw interesses.  

4. Uniek

U krijgt een unieke Telenet-ervaring, zoveel mogelijk afgestemd op uzelf. Dit doen we door uw gegevens te gebruiken zoals omschreven in het privacybeleid , Maar we houden ook rekening met uw verkeersgegevens, commercieel profiel, wat u graag ziet op tv en uw surfgedrag.


Wat betekent dit voor u?
We kunnen u laten weten dat uw modem verouderd is. Natuurlijk houden we u ook op de hoogte als we de mogelijkheden van uw product uitbreiden. We sturen u gepersonaliseerde aanbiedingen, zowel over de producten die u al hebt, als over producten die u nog niet hebt. Komt er op Streamz (+) een nieuwe topserie aan die u op het lijf geschreven is? Dan krijgt u van ons een mailtje, zelfs als u dat pakket niet hebt. U krijgt ook andere tv-spots te zien dan de standaard tv-reclame.


Goed om te weten:

We registreren alleen de publieke websites waarop u surft. Uiteraard hebben we geen toegang tot gevoelige en/of vertrouwelijke informatie die u op internet verstuurt of verspreidt. Bankgegevens, medische gegevens, de inhoud van uw e-mails, WhatsApp berichten… blijven op die manier altijd privé.

 

PRIVACY-INSTELLING BEKIJKEN EN AANPASSEN

Uw privacy-instelling zien en aanpassen, doet u via Mijn Telenet, een Telenet-winkelpunt of de klantendienst op 015 33 22 66. Als u uw instelling verandert, duurt het maximaal 72 uur voor de aanpassing verwerkt is. 

PRIVACY VOOR MINDERJARIGEN

Telenet voert een strikt beleid uit wanneer we de persoonsgegevens van minderjarigen verwerken. Indien wij weten of kunnen weten dat u jonger dan 16 jaar bent, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijke login aanmaakt, zullen uw persoonsgegevens altijd automatisch volgens het meest beschermende privacyniveau (privacy niveau 1 – “Algemeen”) worden verwerkt. Voor het overige zal Telenet, voor zover wettelijk vereist, de voorafgaande toestemming vragen van uw ouder(s) of voogd.


Bent u dus jonger dan 16 jaar en weten wij dit, of kunnen we dit weten (bijvoorbeeld door uw geboortedatum bij registratie)? Dan is uw privacy-instelling automatisch ‘Algemeen’. Dit is het meest vertrouwelijke niveau. 

Relevant voor u

Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor u.
Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor u.

Contacteer ons!

Graag hulp of meer uitleg?

WhatsApp

WhatsApp

Stel je vraag via WhatsApp.

WhatsApp
 
Mail ons

Mail ons

Stel uw vraag via ons contactformulier

Mail ons
 
Kom langs

Kom langs

Bezoek een business partner

Kom langs