Telenet.be

Webmail

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 

Wat is EECC

Nieuwe regels rond elektronische communicatiediensten

Op 10 januari 2022 is de Belgische wet in werking getreden die de omvorming van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (ook wel “EECC” genoemd) voorziet en verschillende bepalingen rond elektronische communicatiediensten aanpast. De nieuwe regels hebben als doel de transparantie te verhogen en klanten nog beter te beschermen. Telenet stemt de voorwaarden van de contracten voor publiek beschikbare elektronische communicatiediensten (algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, service agreements, …) op dit nieuwe wettelijke kader af.   

 

Hieronder vermelden we de aanpassingen die ook van toepassing zijn op lopende contracten. Alles gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.  

Wat verandert er precies?

Vooraf

De hieronder vermelde aanpassingen zijn enkel van toepassing op contracten voor publiek beschikbare elektronische communicatiediensten. Concreet gaat het om volgende diensten: Corporate Fibernet, iFiber, ivdsl, Business TV (Pro/Plus/Flex), ISDN-BA & SIP over coax/DSL, SIP Trunking & Direct Voice, SIP Trunking voor MS Teams, Tellie Experience. De voorwaarden van de contracten voor andere diensten wijzigen niet. Sommige wijzigingen zijn enkel voor klanten tot en met of vanaf een aantal werknemers. Om het aantal werknemers te berekenen, wordt gekeken naar het jaargemiddelde tewerkgestelde werknemers (berekend overeenkomstig artikel 1:24 of 1:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) op het ogenblik dat het contract met Telenet afgesloten werd.   

Opzegging na wijziging van de voorwaarden van het contract

Indien Telenet de prijs van de dienstverlening verhoogt of andere wijzigingen aan het contract aanbrengt die niet in het voordeel van de klant zijn en de klant hiermee niet akkoord gaat, dan heeft hij het recht om het contract kosteloos op te zeggen. Dit kan tot 3 maanden na de kennisgeving van de wijziging. Het kosteloos opzeggingsrecht geldt echter niet als het gaat om administratieve wijzigingen zonder negatieve gevolgen voor de klant, als de wijzigingen worden opgelegd door de wet, of als de prijsverhoging een indexaanpassing betreft. 

Deze nieuwe voorwaarden zijn – indien het contract afwijkende voorwaarden bevat – niet van toepassing op contracten voor nummer onafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten. Wat betreft contracten voor transmissiediensten voor het verlenen van intermachinale diensten zijn de nieuwe voorwaarden enkel van toepassing op klanten-eindgebruikers met maximum 49 werknemers. 

Verlenging van contracten gesloten voor bepaalde duur

Contracten die werden gesloten voor een bepaalde duur, worden automatisch verlengd voor onbepaalde duur wanneer de bepaalde duur verstreken is. Telenet zal de klant ten laatste 1 maand vóór de automatische verlenging hierover informeren. 

Deze nieuwe voorwaarden zijn – indien het contract afwijkende voorwaarden bevat – niet van toepassing op contracten voor nummer onafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten of voor transmissiediensten voor het verlenen van intermachinale diensten. 

Opzeggingsmodaliteiten

De klant moet het contract schriftelijk opzeggen ongeacht wanneer hij de opzeg aanvraagt.  Contracten die voor onbepaalde duur verlengd werden na het verstrijken van de initiële vaste duur, kunnen op ieder moment opgezegd worden zodra de onbepaalde duur ingaat. Klanten tot en met 9 werknemers moeten daarbij geen opzegtermijn respecteren; voor klanten vanaf 10 werknemers bedraagt de opzegtermijn slechts 1 maand. 

Deze nieuwe voorwaarden zijn – indien het contract afwijkende voorwaarden bevat – niet van toepassing op contracten voor nummer onafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten en transmissiediensten voor het verlenen van intermachinale diensten. 

Vroegtijdige beëindiging van het contract

Klanten tot en met 9 werknemers kunnen het contract van bepaalde duur kosteloos stopzetten na een looptijd van 6 maanden.  

Deze nieuwe voorwaarden zijn – indien het contract afwijkende voorwaarden bevat – niet van toepassing op contracten voor nummer onafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten. Wat betreft contracten voor transmissiediensten voor het verlenen van intermachinale diensten zijn de nieuwe voorwaarden enkel van toepassing op klanten-eindgebruikers met maximum 49 werknemers. De beperking van de vergoeding geldt niet voor het vroegtijdig beëindigen van een contract betreffende (de betaling van) het aanleggen van de fysieke aansluiting die nodig is voor het leveren van de elektronische communicatiedienst. Indien de klant gratis of tegen een korting een product heeft bekomen op voorwaarde van het intekenen of verder aanhouden van het contract voor elektronische communicatiediensten, zal hij bij het vroegtijdig beëindigen van dat contract voor elektronische communicatiediensten uiteraard wel nog steeds een vergoeding verschuldigd blijven ten bedrage van de op dat moment toepasselijke restwaarde van de betrokken prijs van of korting op het product. 

Informatie op de factuur

Op de factuur, onder de rubriek "Extra Informatie", kan de klant met maximum 9 werknemers volgende bijkomende info raadplegen: 

  • Contract voor bepaalde of onbepaalde duur.
  • Datum waarop er geen vergoeding meer verschuldigd is voor de restwaarde van de prijs van of korting op producten die hij heeft aangekocht.
  • Datum waarop er geen vergoeding meer verschuldigd is bij beëindiging van het contract van bepaalde duur.
  • De al dan niet automatische verlenging van het contract bij het verstrijken van de bepaalde duur. 

Bovenstaande is enkel van toepassing op contracten voor internettoegangsdiensten en nummer gebaseerde interpersoonlijke communicatiediensten. 

Hebt u nog vragen?

Dan u kan ons bellen op het nummer 0800 87 344.

Relevant voor u

Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor u.
Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor u.

Contacteer ons!

Graag hulp of meer uitleg?

WhatsApp

WhatsApp

Stel je vraag via WhatsApp.

WhatsApp
 
Mail ons

Mail ons

Stel uw vraag via ons contactformulier

Mail ons
 
Kom langs

Kom langs

Bezoek een business partner

Kom langs