Telenet.be
 
 
 

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
Juridische informatie

Hier vind je de algemene voorwaarden voor de verschillende Telenet-producten

Hier vind je alle informatie over het herroepingsrecht 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.telenet.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Telenet bvba, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, KBO-nummer 0473.416.418, RPR Antwerpen,afdeling Mechelen.

De telecommunicatieactiviteiten van Telenet zijn onderhevig aan een stelsel van goedkeuringen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de toezichthoudende controle-instantie, het BIPT:

BIPT, Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Telenet of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Telenet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Telenet, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger


Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Telenet of derden, verbindt u zich ertoe Telenet of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

 
 

Persoonsgegevens

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Telenet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Telenet-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

De website van Telenet maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het cookiesbeleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden, vindt u hier:

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw browser stuurt, zodat uw browser wordt herkend (“een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website (“permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee die website samenwerkt. Cookies lezen alleen de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.
Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

2. Gebruik van cookies op de Telenet-website

De Telenet-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

2.1 Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen.

Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden…

Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en
en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…

2.3 Performantiecookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…

2.3.a. Adobe Analytics disclaimer

Wij maken gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe Systems Inc (“Adobe”). Om onze website beter af te stemmen op uw wensen, worden op meerdere plaatsen Adobe Analytics Tracking Codes geplaatst die uw gebruik van onze website nader registreren. Niet alleen het aantal bezoekers wordt daardoor voor ons inzichtelijk, maar ook waar deze bezoekers vandaan zijn gekomen, hoe lang ze zijn gebleven op onze website, waar ze op hebben geklikt, wat de favoriete topics zijn op onze website enzovoort. 

 

Adobe maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe u onze website gebruikt. De gegenereerde informatie over uw gebruiksgedrag op onze website wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van uw IP adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Adobe, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Adobe namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens. Lees het privacy beleid van Adobe voor meer informatie.

2.4 Advertentiecookies

De website werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren.

De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

3. Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies afwijzen bij uw eerste bezoek.

U kunt verder op elk moment via de instellingen van uw browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft z'n eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox.

Voor de volledigheid informeren wij u dat u daardoor het risico loopt dat belangrijke functies of onderdelen van onze website niet langer voor u toegankelijk zijn, dat inloggegevens telkens opnieuw moet worden ingevoerd en dat u slechts beperkt van onze website gebruik kunt maken.
 

 
 

IP-adressen

Op de fora wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster (de auteur van de post) weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel daarvan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post uit naam van iemand anders. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dat IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Telenet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Telenet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Links naar de Telenet-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.telenet.be is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet bvba. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de website

U hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om games te spelen). De betreding van die delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Als u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen, moet dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim worden gehouden. U moet Telenet bvba onmiddellijk inlichten als één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of als u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Telenet bvba. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Telenet bvba reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan Telenet bvba uw wachtwoord wijzigen en u aldus de toegang tot de beveiligde delen van haar website weigeren (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

 
 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen m.b.t. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

Relevant voor jou

Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor jou.
Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor jou.

Graag hulp of meer uitleg?

Bel ons

Bel ons

Stel je vraag op 015 66 66 66

Bel ons
 
Mail ons

Mail ons

Stel je vraag via ons contactformulier

Mail ons
 
Kom langs

Kom langs

Bezoek een winkelpunt

Kom langs