Slimme stad van de toekomst schept nieuwe kansen voor ondernemers

18 januari 2019 - 8 min

Maar weinig begrippen gingen de voorbije jaren zo vaak over de tong als ‘smart city’. Dankzij nieuwe technologieën en data uit alle mogelijke bronnen zullen slimme steden op termijn het leven van hun bewoners een stuk aangenamer en comfortabeler kunnen maken. Op welke vlakken dient de smart city het verschil te maken? En welke kansen liggen er hier dan voor slimme ondernemers?

Voor alle duidelijkheid: de ideale slimme stad bestaat nog nergens. Maar overal ter wereld wordt er wel gewerkt aan toepassingen en innovaties die ooit een plaats in die smart city zullen krijgen. In zijn boek Smart Cities legt professor Pieter Ballon de vinger op een aantal domeinen waarin de stad van de toekomst zich zal moeten onderscheiden. Domeinen die – net omdat ze nog in volle ontwikkeling zijn – heel wat potentieel bieden aan ondernemers.

We vatten in 7 domeinen samen hoe de toekomst eruit kan zien:

1. Slimme basisinfrastructuur

De smart city zet zwaar in op een uitgebreide basisinfrastructuur die het leven vergemakkelijkt. Denk maar aan bezorgboxen, elektrische oplaadpunten, ondergrondse afvalcontainers of een netwerk van privéparkeerplaatsen die via sensoren op bepaalde momenten publiek worden gemaakt. Er wordt vandaag al aan gewerkt

2. Flexibele betaalsystemen

Stel u even voor dat alle belastingen, vaste kosten en premies waarmee u als burger af te rekenen krijgt vervat zouden zitten in één geïntegreerd en flexibel systeem. Hierdoor zou u dan op elk moment het volledige overzicht behouden van waar u recht op hebt en wat u nog moet bijdragen.

3. Identificatie via één systeem

Met één systeem – via uw smartphone, vingerafdruk of een irisscan – zal u toegang krijgen tot een reusachtige waaier aan diensten, gebouwen en toepassingen in de stad van de toekomst. Gedaan met alle fysieke sleutels en omslachtige paswoorden dus.

4. Augmented reality als virtuele wegwijzer

In de toekomst kan een tekstje, icoontje of pijltje als het ware op een omgeving of locatie geprojecteerd worden. Informatie over een kunstwerk, een wegaanduiding, maar net zo goed een tijdelijke promotie op maat van uw winkelgedrag: de mogelijkheden van augmented reality zijn eindeloos. Daarvoor zal u geen futuristische bril meer nodig hebben, maar krijgt u al die info aangeboden via uw smartphone. De camerabeelden van uw toestel zullen steeds meer verrijkt worden met informatie.

5. De slimme sensor als voelspriet

Door de doorbraak van het Internet of Things zullen alsmaar meer objecten, van uw koelkast tot uw auto, met elkaar geconnecteerd zijn. Al die sensoren kunnen gigantisch veel relevante informatie oppikken, doorgeven en aan elkaar koppelen. Daardoor wordt het leven in de stad een stuk gemakkelijker. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen staan er nu op een bepaald plein, en wat betekent dit voor hun gezondheid, gegeven de luchtvervuiling die sensoren daar op dit moment vaststellen?

6. Publieke data

Publieke data die toegankelijk zijn voor iedereen als trigger voor nieuwe slimme toepassingen. Steden en openbare diensten zullen over alsmaar meer data beschikken. Als ze die ter beschikking stellen van burgers, privébedrijven of andere instellingen, gaat de waarde van die data exponentieel de hoogte in. En stimuleert die datastroom op zijn beurt weer andere innovatieve ontwikkelingen, gebaseerd op data, waarvan steden gebruik kunnen maken.

7. Cloudplatformen voor betere dienstverlening

Generieke platformen in de cloud, waarop alle stadsdiensten en -processen draaien, 24 uur op 24. Die ‘platformisering’ van de stad biedt niet alleen meer rekenkracht, ze kan er ook toe leiden dat de communicatie met burgers en bedrijven veel efficiënter verloopt, en dat data en diensten heel vlot uitgewisseld kunnen worden. Ook de samenwerking tussen stadsdiensten onderling zou daar fel bij gebaat zijn. Met andere woorden: openheid en schaalvergroting leiden dan tot meer service en een hogere levenskwaliteit in de stad van de toekomst.