nl

Je identificatie

Je contacteerde ons en we vragen jou om je eerst te identificeren. We begrijpen dat we jou in zo’n geval om persoonlijke informatie vragen, maar we willen er zeker zijn dat jij het bent. Enkel zo kunnen we jouw gegevens en die van al onze klanten optimaal beschermen.

Welke gegevens vragen we?

Gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum zijn helaas niet voldoende om je correct te identificeren. Andere personen dan jijzelf kunnen makkelijk kennis hebben van die gegevens, en daar eventueel misbruik van maken. Daarom vragen we naar extra gegevens. Afhankelijk van de situatie hebben we ook je Belgische identiteitskaartnummer, documentnummer van je niet-Belgische identiteitsbewijs of je rijksregisternummer nodig.

 

Wanneer je ons contacteert via sociale media (Facebook of Twitter), vragen wij jou altijd om die gegevens met ons te delen via privébericht. Zet ze dus niet in een publiek bericht op onze pagina, want dan kan iedereen ze lezen.

Wat doen we met deze gegevens?

Wanneer je je contract bij Telenet hebt afgesloten, heb je deze gegevens al doorgegeven. We hebben ze dus al. We kijken nu gewoon even na in je klantendossier of ze overeenkomen. Identificatie oké? Dan weten wij dat jij het bent en alleen dan kunnen we je aanvraag verwerken. 

 

Je gegevens worden enkel gebruikt voor deze identificatie. Daarna gebruiken we ze niet meer.

Extra info voor extra bescherming

Dankzij jouw medewerking om jezelf te identificeren kunnen we…

 

  • de aanpassingen maken die je zelf vraagt
  • voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een verkeerde persoon
  • voorkomen dat er aanpassingen worden gemaakt aan een verkeerd dossier
  • identiteitsdiefstal vermijden 
 

Een correcte identificatie is dus zowel voor jou als voor Telenet belangrijk.

Zoek je iets anders?