nl

Telenet Gedragscode

1. Wat is een gedragscode?

Een gedragscode (Acceptable Use Policy, AUP, in het Engels) is een bundel van regels waarbij een internet service provider zoals Telenet verwacht dat elke gebruiker zich daaraan houdt. Telenet is van mening dat al haar klanten ongestoord moeten kunnen genieten van het internet. Dat betekent dat we gedrag dat, direct of indirect, de internetervaring van andere gebruikers kan verstoren niet kunnen dulden en indien nodig er ook tegen zullen optreden.

Soms is dit gedrag onwettelijk, soms irriterend of komt het niet overeen met de ‘Netiquette’. Zo kan je computer bijvoorbeeld worden gehackt, kan je ongevraagde e-mails krijgen, maken sommige individuen reclame voor een koffielepel in een nieuwsgroep die over fietsen handelt, enzovoort. Andere zaken kunnen de performantie van het Telenet-netwerk ondermijnen, waardoor andere gebruikers een slechtere online-ervaring krijgen. Telenet heeft hiervoor zelf al een aantal beveiligingen in het netwerk ingebouwd, waardoor potentieel misbruik op dat vlak geminimaliseerd wordt, maar dat sluit natuurlijk niet elke vorm van oneigenlijk gebruik uit. De Telenet-gedragscode is er dus om duidelijk te vast te leggen wat Telenet beschouwt als oneigenlijk gebruik.

Maar een gedragscode is er niet alleen als een boeman. Een gedragscode laat Telenet ook toe op te treden tegen eventuele 'aanvallers' en zo de 'slachtoffers' verder te helpen. Met andere woorden: een gedragscode draagt ertoe bij dat het internet leuk blijft.Een aantal zaken uit de gedragscode zijn bovendien verduidelijkingen van algemene beginselen die je kunt terugvinden in de algemene voorwaarden.

2. Soorten van oneigenlijk gebruik

Er zijn verschillende vormen van oneigenlijk gebruik/misbruik:

  • Persoonlijk misbruik: misbruik dat rechtstreeks negatieve gevolgen heeft voor een andere internetgebruiker of groep van internetgebruikers
  • Netwerkmisbruik: misbruik dat onrechtstreeks negatieve gevolgen heeft voor andere internetgebruikers, bijvoorbeeld door de netwerkintegriteit in gevaar te brengen. Om dit tegen te gaan heeft Telenet een aantal randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de internetdienst

3. Acties van Telenet tegen misbruik

Telenet kan alleen optreden tegen misbruik afkomstig van op zijn netwerk, gepleegd door zijn gebruikers. Merk je een portscan op die afkomstig is van een ander netwerk, dan moet je dit incident bij de beheerder van dat IP-adres (de provider) rapporteren. Alleen die kan zijn klant identificeren, contacteren en desgevallend schorsen.

Via de WHOIS-databanken van bijvoorbeeld ARINRIPE en APNIC kun je nagaan wie je kan contacteren. Zelfs al staat dit niet expliciet vermeld, je stuurt dan best een mailtje naar abuse@[provider].[com/be/nl/].

Bij een eerste melding van misbruik zal Telenet de betreffende klant contacteren en hem wijzen op zijn fout. Heel wat klachten over off-topic postings zijn tenslotte te wijten aan onwetendheid en niet aan kwaad opzet.
Pas bij aanhoudende klachten kan Telenet zich genoodzaakt zien om over te gaan tot schorsingen van de internetverbinding. Een eerste maal voor 48 uur, nadien voor een week en als er geen andere oplossing mogelijk is, komt er een stopzetting van het internetabonnement.
Bij zaken met een hoogdringend karakter (bv. betrokkenheid in een DDoS-aanval) kan Telenet, om de integriteit van het netwerk te bewaren, onmiddellijk de verbinding tijdelijk schorsen.

4. Waartegen kan Telenet niet optreden?

Telenet kan om wettelijke redenen niet elk soort misbruik opvolgen. Telenet is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn netwerk, maar kan bijvoorbeeld niet instaan voor de concrete inhoud die op het internet wordt aangeboden.

Voor alle zaken die duidelijk onwettig zijn (kinderporno, schendingen van het auteursrecht, stalking, enz...) kan Telenet niet rechtstreeks optreden: wij raden je in dat geval aan contact op te nemen met de officiële instanties. Dit zijn een aantal nuttige links:

5. Hoe misbruik melden bij Telenet?

Iedereen die slachtoffer is van enige actie via het internet kan altijd contact opnemen met onze misbruikverantwoordelijken. Je kan hen bereiken via dit webformulier. Ze  onderzoeken je klacht en  ondernemen de nodige acties als de klacht gegrond lijkt en als de dader een Telenet-klant is.

6. Gebruik van je Telenet-mailbox

De capaciteit van je mailbox

Je Telenet-mailbox heeft een bepaalde capaciteit, uitgedrukt in GB. Eigenlijk is dit gewoon de hoeveelheid schijfruimte gereserveerd voor jouw e-mails op de Telenet-mailserver. Telkens je je e-mails binnenhaalt, verplaats je de berichten van de Telenet-mailserver naar je eigen computer en zo komt er weer plaats vrij. Webmail en IMAP-gebruikers laten hun e-mails op de Telenet-mailserver staan en gebruiken dus (een deel van) deze capaciteit. POP3-gebruikers halen hun e-mails op naar hun eigen computer en maken zo telkens weer plaats vrij op de Telenet-mailserver.

Opgelet: je kan ook in je e-mailprogramma kiezen om de berichten op de server te laten staan. Wanneer je meer e-mails in je mailbox hebt staan dan de capaciteit toelaat, zal je tijdelijk geen nieuwe e-mailberichten kunnen verzenden en ontvangen, totdat je de e-mailberichten verwijdert, of naar je computer kopieert. Op je eigen computer bewaar je natuurlijk zoveel e-mails als je maar wilt.

Maximale grootte van een e-mail

Een e-mailbericht (zowel een bericht dat je ontvangt als een dat je verstuurt) mag niet groter zijn dan 20 MB. Grotere berichten worden niet verstuurd en kun je niet ontvangen.
Let op: door de manier waarop bijlagen in e-mail gecodeerd worden, verlies je wel wat capaciteit. In de praktijk komt het er op neer dat je bijlagen kunt opsturen met een maximale grootte van 17-18 MB. Wil je grotere bestanden uitwisselen? Gebruik dan je webpagina of een andere oplossing.

Maximum frequentie van raadplegingen van e-mail via POP3 of IMAP

Je mailbox kan maximaal 5 keer per 5 minuten geraadpleegd worden. Meer connecties zullen tijdelijk resulteren in een foutmelding.

Maximum aantal te versturen e-mails

Je kunt maximaal 200 e-mails verzenden per 5 minuten (bijvoorbeeld 1 e-mail naar 200 verschillende adressen of 200 individuele e-mails telkens naar 1 adres).  Meer e-mails zullen tijdelijk geblokkeerd worden.

7. Je Telenet-webruimte

De grootte van de webruimte is afhankelijk van de door jou gekozen internetdienst. Je website kan niet groter zijn de webruimte die je ter beschikking hebt. Je kan je webruimte wel verder uitbreiden.

Websiteverkeer

De hoeveelheid dataverkeer die door een website mag gegenereerd worden, is beperkt tot 0.5 GB website traffic per 10 MB webruimte per maand. Als je meer dataverkeer nodig hebt op je website kun je dit uitbreiden door meer webruimte aan te kopen. Bijvoorbeeld: een standaard website van 50 MB kan dus 2,5 GB dataverkeer genereren per kalendermaand.

Annex: voorbeelden van oneigenlijk netwerkgebruik

Attack

Pogingen om de juiste werking van netwerken, computersystemen en accounts (waaronder die van Telenet en de Telenet-klanten) te verstoren of onmogelijk te maken. Ook pogingen om netwerken, computersystemen of bepaalde diensten te overbelasten, ontoegankelijk te maken en systemen te laten crashen.

Portscans

Bij portscans gaat men na of de computer vrije poorten heeft. Dit heeft geen negatieve invloed op de werking van de internetdiensten, maar met de verkregen informatie kan men attacks of trojans laten binnensluipen. Vergelijk het met in een straat aan elke voordeur te gaan voelen of ze wel goed gesloten is. De gedragscode laat portscans dan ook niet toe.

Oneigenlijk gebruik van nieuwsgroepen, discussiefora en chat

Het posten van artikelen die niet in een nieuwsgroep of discussieforum thuishoren (off-topic spam) of die in een ongewenste vorm gepost worden (bijvoorbeeld als binaries). Het posten van hetzelfde artikel in veel verschillende nieuwsgroepen (cross-posting spam) of het posten van veel dezelfde artikelen in een nieuwsgroep (multi-posting spam). Ook het annuleren van andermans nieuwsberichten wordt hierbij gerekend. Ongevraagde commerciële of bulk postings in een of meerdere nieuwsgroepen worden tevens als oneigenlijk gebruik beschouwd.

Ongevraagde e-mail/spam

Ongevraagde commerciële of bulk e-mail wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

Netiquette

Beledigende en racistische uitlatingen via het internet (e-mail, nieuwsgroepen, discussiefora), e-mailbommen (meerdere grote bestanden ongevraagd sturen naar een e-mailadres), misbruik van andermans e-mailadres, kettingbrieven, enzovoort.

(D)DoS Attack

(Distributed) Denial Of Service Attacks zijn bedoeld om systemen, netwerken of diensten onbruikbaar te maken voor de eigenlijke gebruiker. Door middel van een DDoS-aanval wordt het aangevallen systeem bestookt met grote hoeveelheden data of requests waardoor de servers waarop de dienst of het systeem draait overbelast raken. Door deze overbelasting kunnen eindgebruikers geen gebruik meer maken van het systeem. (Distributed) Denial Of Service Attacks blijven een enorme bedreiging voor het internet en dus ook voor het Telenet-netwerk. Deze aanvallen worden prioritair behandeld.

Zoek je iets anders?