Telenet.be
 
 
 

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 

Ligt de kabel van Telenet in mijn buurt?

Ga je bouwen of heb je een huis waar nog geen kabel ligt? Telenet is vast aansluitbaar in je gemeente! Ga je verbouwen of verhuizen, dan is de kans groot dat de aftakkabel al in je toekomstige woning ligt.

Waar kan je Telenet nemen?

 

Bedankt voor je interesse in Telenet. Helaas is er momenteel geen Telenet-aansluiting mogelijk in jouw straat. Bedankt voor uw interesse in Telenet Business. Helaas is er momenteel geen Telenet-aansluiting mogelijk in uw straat. Merci de vous intéresser à Telenet ! Cependant, la connexion au réseau Telenet est malheureusement impossible dans votre rue. Merci de vous intéresser à Telenet Business ! Cependant, la connexion au réseau Telenet est malheureusement impossible dans votre rue.
Je zocht op . Binnenkort kan ook jij klant worden bij Telenet!
Laat je emailadres achter en we houden je op de hoogte!
Opnieuw zoeken
U zocht op . Binnenkort kan ook u klant worden bij Telenet Business!
Laat uw emailadres achter en we houden u op de hoogte!
Opnieuw zoeken
Vous avez fait une recherche pour . Vous pourrez bientôt devenir client Telenet.
Laissez-nous votre adresse e-mail et nous vous tiendrons informé !
Nouvelle recherche
Vous avez fait une recherche pour . Vous pourrez bientôt devenir client Telenet Business.
Laissez-nous votre adresse e-mail et nous vous tiendrons informé !
Nouvelle recherche

Verwerking van persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Traitement de données à caractère personnel Traitement de données à caractère personnel

De persoonsgegevens die je ons hier meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, BTW BE0473.416.418, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Telenet”), verantwoordelijke voor de verwerking.

Ben je nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet je persoonsgegevens enkel voor bovenstaande doeleinden. Zodra je Telenet klant wordt, zal de verwerking van je persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al Telenet klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid, conform je huidige privacy instellingen (zie Mijn Telenet). Wij informeren jou dat je te allen tijde het recht hebt om van privacy niveau te wijzigen.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet winkelpunten. In het winkelpunt dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be ”

De persoonsgegevens die u ons hier meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, BTW BE0473.416.418, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Telenet”), verantwoordelijke voor de verwerking.

Is uw bedrijf* nog geen Telenet Business klant? Dan verwerkt Telenet uw persoonsgegevens enkel voor bovenstaande doeleinden. Zodra uw bedrijf Telenet Business klant wordt, zal de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen worden aan de bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens van de Algemene Voorwaarden van Telenet Business, en – afhankelijk van de bestelde producten of diensten – het Telenet privacybeleid. Het bedrijf wordt daarover op dat moment nader geïnformeerd.

Is uw bedrijf al Telenet Business klant? Dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in de bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens van de Algemene Voorwaarden van Telenet Business, en – afhankelijk van de betrokken producten of diensten die het bedrijf heeft – het Telenet privacybeleid.

U hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op uw betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. U kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel indien uw bedrijf Telenet Business klant is en een Mijn Telenet account heeft) en de Telenet winkelpunten. In het winkelpunt dient u eerst een bewijs van uw identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Telenet, kan u uw wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be ”

*Voor de gemakkelijkheid spreken we hierboven steeds over “bedrijf”. Deze privacydislaimer is echter ook van toepassing op de persoonsgegevens die u ons als zelfstandige meedeelt.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez ici, sont repris dans les fichiers de Telenet SPRL, Liersesteenweg 4, 2800 Malines, TVA BE0473.416.418, RPM Anvers, division Malines (ci-après ‘Telenet’), responsable du traitement.

Vous n’êtes pas encore client de Telenet? Vos données à caractère personnel ne seront traitées par Telenet qu’à des fins comme mentionné ci-dessus. À partir du moment que vous devenez client de Telenet, le traitement de vos données à caractère personnel sera soumis à la Politique de protection de la vie privée de Telenet et vous en serez, à ce moment là, informé en détail.

Êtes-vous déjà client de Telenet? Vos données personnelles seront traitées comme décrit dans la Politique de protection de la vie privée de Telenet, conformément à vos paramètres de confidentialité actuels (voir Mon Telenet). Nous vous informons que vous avez le droit de modifier votre niveau de vie privée à tout moment.

Vous pouvez demander à Telenet d’exercer votre droit d'accès, de rectification, de suppression et de transfert des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits par l'intermédiaire de Mon Telenet (uniquement pour les clients de Telenet) et les Telenet shops, dans lesquels vous devez d'abord fournir une preuve de votre identité, de préférence au moyen d'une copie du recto de votre carte d'identité.

Pour les plaintes concernant le traitement de vos données à caractère personnel par Telenet, vous pouvez vous adresser à la Commission de la protection de la vie privée, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez ici, sont repris dans les fichiers de Telenet SPRL, Liersesteenweg 4, 2800 Malines, TVA BE0473.416.418, RPM Anvers, division Malines (ci-après ‘Telenet’), responsable du traitement.

Votre entreprise* n’est pas encore client de Telenet Business? Vos données à caractère personnel ne seront traitées par Telenet qu’à des fins comme mentionné ci-dessus. À partir du moment que votre entreprise devient client de Telenet Business, le traitement de vos données à caractère personnel sera soumis aux dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel des Conditions Générales de Telenet Business, ainsi qu’à – selon les produits ou services commandés – la Politique de protection de la vie privée de Telenet. L’entreprise en sera, à ce moment là, informé en détail.

Votre entreprise est déjà client de Telenet Business? Vos données personnelles seront traitées comme décrit dans les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel des Conditions Générales de Telenet Business, ainsi qu’à – selon les produits ou services concernés – la Politique de protection de la vie privée de Telenet.

Vous pouvez demander à Telenet d’exercer votre droit d'accès, de rectification, de suppression et de transfert des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits par l'intermédiaire de Mon Telenet (uniquement si votre entreprise est client Telenet Business et a un compte Mon Telenet) et les Telenet shops, dans lesquels vous devez d'abord fournir une preuve de votre identité, de préférence au moyen d'une copie du recto de votre carte d'identité.

Pour les plaintes concernant le traitement de vos données à caractère personnel par Telenet, vous pouvez vous adresser à la Commission de la protection de la vie privée, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

*Pour des raisons de facilité, ci-dessus, nous faisons toujours référence à « l’entreprise » . Toutefois, cette notice relative à la vie privée s'applique également aux données personnelles que vous nous communiquez en tant qu'indépendant.

 
HOERA: TELENET IS BESCHIKBAAR IN JOUW STRAAT
Bedankt voor je interesse in Telenet. We hebben goed nieuws voor jou: ook jij kan klant worden!

Ontdek ons aanbod >
Of kom langs bij een Telenet-winkelpunt in jouw buurt.

Heb je vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
HOERA: TELENET BUSINESS IS BESCHIKBAAR IN UW STRAAT
Bedankt voor uw interesse in Telenet Business. We hebben goed nieuws voor u: ook u kan klant worden!

Kom langs bij een Telenet-winkelpunt in jouw buurt.

Heeft u vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kan terecht bij ons op het nummer 0800/66.253.
HOURRA ! TELENET EST DISPONIBLE DANS VOTRE RUE
Merci de vous intéresser à Telenet ! Bonne nouvelle : vous pouvez aussi devenir client(e) !

Découvrez notre offre
Ou rendez-vous dans un point de vente Telenet près de chez vous..

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter.
HOURRA ! TELENET BUSINESS EST DISPONIBLE DANS VOTRE RUE
Merci de vous intéresser à Telenet Business ! Bonne nouvelle : vous pouvez aussi devenir client(e) !

Rendez-vous dans un point de vente Telenet près de chez vous..

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter au 0800/66.253.
 
 

Relevant voor jou

Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor jou.
Momenteel zijn er geen persoonlijke aanbevelingen voor jou.

Contacteer ons!

Graag hulp of meer uitleg?

Bel ons

Bel ons

Stel je vraag op 015 66 66 66

Bel ons
 
Mail ons

Mail ons

Stel je vraag via ons contactformulier

Mail ons
 
Kom langs

Kom langs

Bezoek een winkelpunt

Kom langs