De vermelde prijzen zijn geldig onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en zolang de voorraad strekt. Tenzij anders aangegeven, zijn de vermelde prijzen steeds exclusief BTW en inclusief leveringskosten en wettelijke bijdragen (zoals Recupel, Bebat, Auvibel). Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de bestelling.

 

De toestellen kunnen enkel besteld worden door klanten die een overeenkomst m.b.t. de dienst Telenet Business Mobile (“Contract”) hebben, en enkel tijdens de duur van het Contract. Tenzij mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Telenet, mag de klant niet meer toestellen bestellen dan het aantal actieve mobiele nummers in het kader van het Contract.

 

Telenet behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren. Mogelijke redenen voor het niet of niet volledig aanvaarden van de bestelling zijn, zonder hiertoe beperkt te zijn: (i) onvoldoende beschikbare voorraad; (ii) openstaande schulden van de klant t.a.v. Telenet of een met Telenet verbonden onderneming; en (iii) een negatieve beoordeling van de financiële status van de klant of risico op fraude (bijv. n.a.v. een creditcheck). 

Indien Telenet de bestelling aanvaardt, verbindt de klant er zich toe de totale prijs van de bestelling te betalen. Indien de klant in het kader van het Contract over een hardware budget beschikt, zal de prijs verminderd worden met het (resterende) hardware budget. Het hardware budget wordt niet toegepast op de wettelijke bijdragen (zoals Recupel, Bebat, Auvibel).