Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 
 
 

Als werkgever wil Telenet een partner met passie zijn die sterke werkprestaties en persoonlijke groei stimuleert in een voortdurend veranderende werkomgeving. Wij kiezen voor een personeelsbeleid dat talent en maximale betrokkenheid versterkt. En wij zien erop toe dat iedereen zich goed voelt op het werk.

 
 

Wat wij doen

Wij willen dat al onze medewerkers trots zijn om voor ons bedrijf te werken en echte ambassadeurs worden. Wij willen hen versterken, inspireren en activeren zodat ze succesvol worden.

De VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wij omarmen

 
 

1. Het beste talent aantrekken en behouden

Als groot, dynamisch bedrijf heeft Telenet steeds een divers aanbod openstaande vacatures. Wij willen mensen met verschillende achtergronden aantrekken – met een brede waaier van skills en professionele ervaringen. Telenet is ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan meer creativiteit, een betere dienstverlening en betere bedrijfsresultaten.

 
 
 
 

Young Graduate Programma

Het Young Graduate programma is een tweejarig opleidingsprogramma voor pas afgestudeerde masterstudenten. Tijdens die periode volgen ze een aantal gerichte opleidingen in kerncompetenties als innovatie, leiderschap en klantgerichtheid. De deelnemers aan het opleidingsprogramma krijgen via presentatie- en pitchsessies ook de kans om hun competenties te tonen aan het Senior Leadership Team.

Bismi, een 26 jarige uit India verhuisde naar België om haar master in Electrical Engineering te halen. Pas afgestudeerd, solliciteerde ze voor het Young Graduate programma bij Telenet: “Dit programma geeft me een stem en een platform om vrouwen in technologie te vertegenwoordigen. Waar ik ook ga, wil ik andere meisjes en vrouwen inspireren en aanmoedigen om een job in de wetenschap te zoeken, een paar extra vrouwelijke collega’s zou fijn zijn!”

 

Lees Bismi's verhaal

 
 

Diversiteit in talentmanagement en rekrutering

WannaWork

Vandaag gaat er heel wat talent verloren omdat werkgevers en werknemers elkaar mislopen. WannaWork is een job platform dat bruggen bouwt tussen millennials – vaak met een diverse, multiculturele achtergrond – en bedrijven. Het is meer dan gewoon een online jobsite. Het brengt jonge mensen en bedrijven fysiek samen, via een introductiemeeting op de werkvloer, in plaats van via de klasieke sollicitatiebrief en en het solliciatieinterview. Bij Telenet gebruiken wij WannaWork als rekruteringsmethode.

 

Samenwerking met VDAB, Actiris, en Syntra

Wij hanteren een inclusief HR-beleid en geven jongeren die met de juiste motivatie en attitude op zoek zijn naar nieuwe kansen, graag een eerste werkervaring. Wij werken samen met VDAB en Actiris voor selectie en rekrutering; wij organiseren opleidingen bij Syntra en wij coachen jonge werknermers met weinig ervaring om hun competenties  ‘on the job’ te verbeteren.

 

LinkedIn Recruiter Certification

Telenet was het eerste Belgische bedrijf dat door LinkedIn gecertifieerd werd.  Na een intensieve ‘LinkedIn Recruiter Certification Program’ training werd het volledige Telenet rekruteringsteam gecertifieerd als LinkedIn recruiter.

 

Taal vormt geen barrière

Het verhaal van onze collega Jeoffrey Grambras uit Charleroi toont aan dat Telenet een echt Belgische bedrijf is. “Het is fijn te zien hoe wij hier allemaal vlot samenwerken: Vlamingen, Walen, Brusselaars, samen met nog een heel wat andere nationaliteiten.”
 

Lees Jeoffrey's verhaal

Gelijke kansen voor iedereen

Adrian Zochowski, web developer bij Telenet, vond via de codeerschool BeCode zijn weg naar Telenet.


Lees het interview met Adrian

Bekijk de video

“‘Anders zijn' maakt echt het verschil. Want een werkvloer met diverse profielen leidt tot nieuwe inzichten, bevordert innovatie en heeft een positieve impact op de prestaties en resultaten van een bedrijf.”

Christophe Vanden Eede - Talent & Development Director

 
 
 
 

2. Learning en development stimuleren

Wij geven iedere medewerker de kans om actief te werken aan zijn of haar individuele ontwikkeling. Wij ontwikkelen en updaten onze trainingsprogramma’s en meetinstrumenten op regelmatige basis. De individuele talentprogramma’s zijn gelinkt aan een competentiemodel en omvatten zowel technische als niet-technische opleidingen.

 
 
 
 

Ontwikkelingsprogramma’s op maat

Telenet werkt hard om het talent van onze medewerkers te ontwikkelen en te versterken via verschillende talentprogramma’s en seminaries. Wij geloven sterk in het potentieel van onze medewerkers, en daarom zijn wij grote voorstander van ontwikkelingsprogramma’s op maat. Zo kunnen onze medewerkers zich verder ontplooien en een trapje hoger klimmen op de interne carrièreladder.

Leadership Launch Path

In tijden van bedrijfstransformatie bieden wij recent gepromoveerde people leaders en managers een persoonlijk ontwikkelingsprogramma aan. Het bevordert (people) leadership in tijden van verandering door het juiste evenwicht te vinden tussen technische expertise en vaardigheden in people management.

 

Learn-it

Wij geven onze medewerkers de controle over hun eigen ontwikkeling, die verder gaat dan traditionele vorming. Het Learnit-portaal biedt de medewerkers een one-stop-shop voor ontwikkeling en vorming aan, met een ruime waaier van trainingprogramma’s en e-books.

 
 
 
 

3. Het engagement van onze medewerkers verhogen via interne communicatie en bedrijfscultuur

Telenet spoort zijn medewerkers aan om actief betrokken te zijn en zich te engageren. Want daar worden onze producten en diensten – en dus ook onze klanten – beter van. Het engagement van onze medewerkers vertaalt zich in een bedrijfscultuur die door alle medewerkers omarmd wordt.

 
 
 
 

Engagement van de medewerkers

Telenet meet het engagement van zijn medewerkers om de twee jaar met een enquête waarin de scores systematisch boven het Belgische gemiddelde liggen. De resultaten van de enquête tonen niet enkel onze sterktes, maar ook onze aandachtspunten.

Maatschappelijk engagement stimuleren

Maatschappelijke projecten ondersteunen is meer dan een traditie bij Telenet: het is een reëel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Elke Telenet-medewerker mag daarom jaarlijks één dag betaald vrijwilligerswerk doen in een van de projecten die Telenet structureel ondersteunt. Telenet medewerkers lopen, fietsen en sporten voor het goede doel door deel te nemen aan evenementen zoals de 20KM van Brussel, de Antwerp 10 Miles of de 1000KM voor Kom op tegen Kanker.

Interne communicatie

Wij hechten veel belang aan interne communicatie. Wij gebruiken verschillende platformen en tools om te verzekeren dat alle medewerkers volledig worden geïnformeerd. In 2018 leggen wij de nadruk op het uitrollen van een nieuw corporate verhaal dat volledig gealigneerd is met onze waarden en merkbelofte, met het doel om onze medewerkers te betrekken zodat ze echte Telenet ambassadeurs worden. 

 

Maatschappelijk engagement loont

Telenet stimuleert zijn medewerkers om actief bij te dragen aan en zich te engageren voor de lokale gemeenschap. En dat loont: maatschappelijk engagement stimuleren geeft de bedrijfscultuur een echte boost!

 

Lees het volledige verhaal

Ons maatschappelijk engagement in 2017

 
 
 
 

“Goede doelen steunen is meer dan een traditie bij Telenet: het maakt fundamenteel onderdeel uit van onze bedrijfscultuur.”

Claudia Poels - Senior Vice President Humas Resources Telenet 

 
 
Telenet collega's in Puerto Rico
 
 

Puerto Rico heropbouwen

In het najaar van 2017, zorgde de doortocht van orkaan Maria in Puerto Rico voor een enorme ravage op het eiland. De telecominfrastructuur werd ernstig beschadigd met zware/nefaste  gevolgen voor de telefonie- en datadiensten. Acht Telenet-collega’s hielpen bij de heropbouw van de netwerkinfrastructuur in Puerto Rico.

Lees het volledige verhaal

 
 
 
 

4. Zorgen voor diversiteit en voor het welzijn van onze medewerkers

Als bedrijf doen wij er alles aan opdat onze medewerkers de ideale balans tussen werk- en privéleven kunnen vinden, en om ervoor te zorgen dat iedereen zijn weerbaarheid kan versterken. Telenet promoot een cultuur van inclusie en diversiteit. Iedereen moet gelijke kansen krijgen ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht, religie, geaardheid, handicap of leeftijd.

 
 
 
 

Een duurzaam medewerkersbeleid

Sabbatjaar

Loopbaanonderbreking valt onder de wettelijke regeling van het tijdskrediet. De maximale duur bedraagt één jaar tijdens de volledige beroepsloopbaan en kan zowel een volledige schorsing als een vermindering van de arbeidsprestaties inhouden. Bij zijn terugkeer moet de medewerker dezelfde functie opnemen.

Werkgelegenheidsplan voor oudere medewerkers

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een dergelijk plan opstellen om een verhoogde participatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder te realiseren. Het programma van Telenet omvat: de bevordering van de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid, een herziene benadering van de selectie, het assessment en de rekrutering van kandidaten, bijkomende inspanningen voor competentietraining, bijzondere initiatieven voor loopbaanontwikkeling en coaching, de bevordering van de interne mobiliteit en de erkenning van verworven competenties.

 

Outplacement

Telenet biedt werknemers een geheel van begeleidende diensten en adviezen aan om hen in staat te stellen zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Outplacement is wettelijk geregeld.

Overleg met sociale partners

De ondernemingsraad (OR) is paritair samengesteld, met evenveel werkgevers- als werknemersafgevaardigden. Hij wordt betrokken bij het sociale, economische en financiële beleid van de onderneming. De verslagen van de OR worden zoals wettelijk verplicht gepubliceerd voor alle medewerkers.

 

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW): is een paritair samengesteld overlegorgaan dat alle medewerkers vertegenwoordigt. Het bestaat uit werkgevers- en werknemersafgevaardigden, de arbeidsgeneesheer en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het CPBW is actief betrokken bij het welzijnsbeleid voor de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, het globaal preventieplan en het jaarlijkse actieplan. Dit omvat de domeinen arbeidsveiligheid, gezondheidstoezicht, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen, psychosociale aspecten van het werk met inbegrip van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag en het (leef)milieu. Het CPBW heeft voornamelijk adviserende taken rond nieuwe en veranderende technologieën, werkprocedés, inrichting van de werkplaatsen, arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen, opleidingen, instructies, periodieke keuringen, enz.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De welzijnsenquête

Deze enquête wordt om de drie jaar gehouden op basis van een wetenschappelijk bewezen tool. Ze identificeert psychosociale risico’s op het werk in verband met de organisatie van het werk, de jobinhoud, de interprofessionele werkrelaties, de werkomgeving en -omstandigheden en hun impact op stress, burn-out, conflicten, ongewenst gedrag op het werk, zoals ongewenste intimiteiten, pesterij, discriminatie en geweld, op zowel individueel als organisatieniveau.

 

Het globaal preventieplan

Dit plan bepaalt de welzijns- en milieudoelstellingen van het bedrijf voor vijf jaar, geïdentificeerd door middel van audits, risicoanalyses, jaarlijkse evacuatieoefeningen, periodieke en specifieke inspecties, de analyse van incidenten en ongevallen, de resultaten van de welzijnsenquête, nieuwe wetten of belangrijke organisatorische veranderingen. Dit gebeurt conform de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De vooruitgang wordt elk jaar gemeten en de doelstellingen worden indien nodig bijgesteld en in specifieke jaarlijkse actieplannen vertaald. De status en de resultaten van de welzijnswerking worden jaarlijks gerapporteerd aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en aan de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Rollen en verantwoordelijkheden

Het welzijnsbeleid wordt zowel op bedrijfs- als departementsniveau nauwgezet gevolgd. De directeurs en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de vertaling naar hun specifieke business en in het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen. Het team Safety, Health and Environment, samengesteld uit de interne preventieadviseurs, de externe milieuconsultants, de arbeidsgeneesheren van de externe preventiedienst en andere interne en externe experts in specifieke
domeinen, verstrekt advies en bijstand. Medewerkers met specifieke psychosociale problemen op het werk kunnen interne vertrouwenspersonen en externe psychosociale preventieadviseurs raadplegen voor persoonlijk advies, doorverwijzing, bemiddeling en indien nodig verdere analyse.

 

Interne bewustwordingsinitiatieven

Alle medewerkers worden geactiveerd rond welzijn en het milieu in het algemeen en de psychosociale aspecten van het werk in het bijzonder. Het Resilience-programma is een concreet voorbeeld van de manier waarop leidinggevenden en gewone medewerkers worden voorbereid om in tijden van verandering met stress en onzekerheid om te gaan. Wij nemen ook opleidingsinitiatieven rond ‘work in flow’, assertieve communicatie, omgaan met agressie, mindfulness, probleemoplossing en emotionele intelligentie. Waar nodig verwijzen wij medewerkers individueel door naar een employee-assistanceprogramma of andere vormen van persoonlijke coaching. De administratieve medewerkers krijgen een opleidingsprogramma pc & ergonomie aangeboden. In 2017 werd een speciale opleiding in de preventie van en de omgang met agressie ontwikkeld en uitgerold naar alle retailmedewerkers. Technici in diverse risicofuncties ontvangen een basisopleiding in de veiligheid volgens de SCC-norm (Safety Checklist for Contractors) en een aan hun risicoactiviteiten gerelateerde specifieke veiligheidsopleiding (bv. werken op hoogte of zeer grote hoogte, hijsen en takelen, werken in de nabijheid van elektromagnetische velden).  

 
 
 

Digitale
samenleving

Alles wat je moet weten over ons engagement naar de samenleving en lokale gemeenschappen.

 
 

Amazing customer experience

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze klanten.

 
 

Verantwoordelijke bedrijfsvoering

Alles wat je moet weten over ons engagement voor een eerlijke, open en transparante dialoog met onze stakeholders.

 
 
 
 

Download ons ‘Duurzaamheidsverslag 2017’

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.