Webmail

Batterij bijna leeg? Laad onderweg je smartphone op met Naki.

Van je stamcafé tot het vliegveld

Met Naki laad je onderweg je smartphone of tablet op. Je huurt gemakkelijk een draagbare lader mét kabels op honderden locaties in Brussel, Antwerpen en Gent. Ook in de belangrijkste NMBS-stations vind je Naki Power stations. 

ONE(up), WIGO of YUGO? Dan krijg je de eerste 24 uur van elke oplaadsessie gratis!

In 1-2-3 naar 100% opgeladen

Vind een locatie

Vind het dichtstbijzijnde Naki Power station in de Naki-app.

Huur een powerbank

Haal je powerbank op en start met laden.

Lever 'm in

Batterij weer vol? Lever de powerbank in bij een willekeurig station.

Laden maar!

Dowload en installeer de Naki-app op je smartphone, maak een account aan en klaar! Iets niet helemaal duidelijk? Neem dan snel een kijkje op Klantenservice.

Wie wil er nu nog nadenken over wifi en 4G?

Wie wil er nu

nog nadenken

over wifi en 4G?

Wie wil er nu

nog nadenken

over wifi en 4G?

Particuliere klanten van Telenet BV met een actief ONE-, WIGO- of YUGO-abonnement (met uitzondering van WIGO HOME en WIGO HOME S), kunnen dagelijks gratis gebruik maken van een Naki powerbank. Breng de lader wel binnen de 24u terug naar een Naki powerbank huurstation. Na het verstrijken van de gratis gebruiksperiode, wordt het geldende tarief aangerekend. Het gratis aanbod geldt per in de Naki Power-App geregistreerd mobiel nummer dat deel uitmaakt van het WIGO- of YUGO- abonnement. Het gratis aanbod is beperkt tot het gelijktijdig gebruik van 1 Naki powerbank per mobiel nummer dat deel uitmaakt van de WIGO of YUGO. Voor het gelijktijdig gebruik van een tweede, derde, … Naki powerbank door eenzelfde gebruiker, gelden de geldende tarieven.

 

Om van het gratis aanbod te kunnen genieten, dient de gebruiker zich te registreren in de Naki Power-app met zijn/haar mobiel nummer dat deel uitmaakt van het ONE-, WIGO- of YUGO-abonnement, en dient de gebruiker ermee in te stemmen dat zijn mobielnummer wordt gedeeld met Telenet BV teneinde te verifiëren of hij/zij in aanmerking komt voor dit gratis aanbod. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met het delen van zijn mobiel nummer met Telenet BV, kan niet worden 
geverifieerd of hij voor het gratis aanbod in aanmerking komt, en kan het gratis aanbod niet worden geactiveerd. Telenet BV en Naki doen redelijke commerciële 
inspanningen om de verificatie vlot te laten verlopen, doch zij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of onbeschikbaarheid van de verificatie van het mobiele nummer van de gebruiker.

 

Het gratis aanbod is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het gratis aanbod, gratis of tegen betaling, door te geven of anderszins ter beschikking te stellen van derden. Telenet BV en Naki Power behouden zich het recht voor om het recht op gratis aanbod voor een klant en/of gebruiker tijdelijk of definitief in te trekken bij onrechtmatig gebruik van het gratis aanbod.

 

De Diensten (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van Naki Power- https://nakipower.com/nl/terms/) worden uitsluitend geleverd door en onder de verantwoordelijkheid van de Opererende Entiteiten (zoals gedefinieerd in voorwaarden van Naki). Telenet BV is op geen enkele manier betrokken bij de levering van de Diensten, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de Diensten en de levering ervan.

 

Telenet BV en Naki Power garanderen niet dat het gratis aanbod blijvend is, noch dat het onveranderlijk is. Het gratis aanbod kan op ieder ogenblik, zonder noodzaak van het opgeven van een reden hiervoor, worden gewijzigd of stopgezet. De gebruiker zal hiervan worden verwittigd, uiterlijk voor het aangaan van een nieuwe transactie voor het gebruik van een Naki powerbank.

 

Verwerking van persoonsgegevens:

Het gebruik van deze diensten zal aanleiding geven tot verwerking van persoonsgegevens. Niet Telenet, maar Naki Power treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke inzake de verwerking van persoonsgegevens. Naki Power zal deze persoonsgegevens verwerken zoals uiteengezet in hun privacybeleid. Om te kunnen genieten van deze promo dient u expliciete toestemming te geven voor de gegevensuitwisseling tussen Naki Power en Telenet. Deze gegevensuitwisseling beperkt zich tot het mobiele nummer en de bevestiging of deze al dan niet gelinkt is aan een actief ONE, WIGO- of YUGO-abonnement.