Vraag per brief

Adres
T.a.v. de Afgevaardigde voor de gegevensbescherming (‘DPO’):
Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen