Telenet.be
 
 
 

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 
 
 
 

Engagement naar de maatschappij en lokale gemeenschappen

CoderDojo
De digitalisering biedt aanzienlijke groeikansen voor de samenleving. Door te investeren in innovatie bouwen we als bedrijf mee aan de kennismaatschappij van vandaag en morgen. We zorgen dat iedereen de kans krijgt om zijn digitale vaardigheden te ontwikkelen en op een veilige manier omgaat met de digitale tools. We stimuleren digitaal ondernemerschap en geven jongeren in het digitale tijdperk een boost. Tot slot willen we een warm bedrijf zijn dat verankerd is in de lokale leefgemeenschap.

Investeren en innoveren

Digitale innovatie is van essentieel belang voor de welvaart van onze regio. Zij zorgt voor stijgende levenskwaliteit, duurzame groei en nieuwe banen. Telenet draagt actief bij aan de digitale innovatie door te investeren in zijn netwerkinfrastructuur en in kwaliteitsvolle producten en diensten. In 2016 bedroeg de totale investering 626,8 miljoen euro – of 25,8% van de bedrijfsopbrengsten.

Investeren in de digitale en creatieve economie

Om te slagen in de kenniseconomie moeten de creativiteit en de ondernemerszin worden aangewakkerd. Zo creëren we economische meerwaarde en duurzame groei in een competitieve wereldmarkt. Telenet steunt structurele projecten zoals YouthStart en BeCode die jongeren in het digitale tijdperk een boost geven door hun digitale vaardigheden aan te scherpen en hun creativiteit en ondernemerszin aan te moedigen. Sinds 2014 investeert Telenet in jong digitaal ondernemerschap via het Telenet Kickstart start-up acceleratieprogramma. We doen dit in samenwerking met Belgische incubatoren en acceleratorens.

 

Daarnaast maken we met 'De Digitale Versnelling' kmo's wegwijs in 'digitaal ondernemen' en proberen hen op die manier nog succesvoller te maken. Meer info vind je op onze pagina ‘klanten eerst’ en www.digitaleversnelling.be

Digitale vaardigheden versterken

In de huidige kenniseconomie zijn digitale vaardigheden onontbeerlijk. Er is vooral nood aan mensen met een STEM-profiel: Science, Technology, Engineering en Mathematics. Toch is er al jaren een tekort aan afgestudeerden in technische en wetenschappelijke onderwijsrichtingen. Het is daarom belangrijk dat kinderen en jongeren vandaag kiezen voor STEM. In die context ondersteunt Telenet CoderDojo Belgium, een non-profitorganisatie die jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar in clubverband leert programmeren, websites bouwen, en apps en spelletjes ontwikkelen.

 

Elk jaar organiseert CoderDojo Belgium het ‘Coolest Projects’ event, een technologiebeurs waar jonge makers je omver blazen met hun zelfgemaakte projecten of waar je als bezoeker aan zelf aan de slag kan met robots of een 3D printer.

 
 

Investeren in de lokale gemeenschap

Als betrokken lid van de lokale gemeenschap investeert Telenet in verschillende maatschappelijke projecten. In 2016 bedroeg onze financiële bijdrage aan goede doelen en gemeenschapsinitiatieven ruim 2,1 miljoen euro. Maar we gaan verder dan louter financiële steun: we bevorderen en ondersteunen het actieve engagement van onze medewerkers. Vanaf 2015 kan elke Telenet-medewerker per kalenderjaar één dag betaald vrijaf nemen voor vrijwilligerswerk in een van de door Telenet ondersteunde projecten. In 2016 investeerden de Telenet-medewerkers zo 2.145 uur in gemeenschapswerk.

Meer informatie vind je in het Telenet Duurzaamheidsverslag