Telenet.be
 
 
 

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 
 
 

Wij willen een samenleving bouwen waarin mensen met plezier samen werken en samen leven en waarin ze de digitale mogelijkheden ten volle en met plezier omarmen. In dit digitale tijdperk willen wij het verschil maken door ons op een inclusieve en empathische manier te engageren voor onze klanten en onze medewerkers. Wij willen open en transparante relaties opbouwen met al onze stakeholders, zodat wij hen recht in de ogen kunnen kijken en aan hun verwachtingen op het vlak van sociale, economische en ecologische impact kunnen voldoen.

Onze duurzaamheidsstrategie

Bij Telenet streven wij naar duurzame groei, met een goed evenwicht tussen operationele uitmuntendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid , waarbij wij rekening houden met de sociale, economische een ecologische aspecten van onze bedrijfsvoering.

In het kader van ons transformatieprogramma na de overname van BASE Company hebben wij onze duurzaamheidsstrategie grondig herdacht. Niet om drastisch van koers te veranderen maar om te verzekeren dat wij ook in termen van duurzaamheid onze leiderspositie bij de Belgische bedrijven behouden.
 
Het nieuwe duurzaamheidsprogramma benadrukt ons engagement naar de stakeholders en weerspiegelt hun door de materialiteiten gedefinieerde belangen. Download hier het Telenet Duurzaamheidskader (2017-2020).

Ons engagement voor de UN Global Compact Principles

United Nations
In 2011 ondertekende Telenet het United Nations Global Compact. Daarin staan tien principes die betrekking hebben op mensenrechten, milieu en anticorruptie. Telenet verbindt zich ertoe deze principes als leidraad voor zijn strategie, bedrijfscultuur en dagelijkse werking toe te passen.
 
We rapporteren jaarlijks over de gerealiseerde voortuitgang op de principes, zoals aangegeven in het jaarlijks Telenet Duurzaamheidsverslag.
 

Ons engagement voor de UN Sustainable Development Goals

UN Sustainability Goals
In 2015 ondertekende Telenet de Sustainable DevelopmentGoals of the UN, 17 internationaal overeengekomen doelstellingen voor de ontwikkeling van een duurzamere samenleving en economie. We verbinden ons actief om 9 Ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

Onze duurzaamheidsresultaten

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om na te denken over het resultaat van onze initiatieven rond maatschappelijke verantwoordelijkheid en om met onze stakeholders te reflecteren over de toekomst van ons bedrijf.
 
Lees meer over onze MVO-resultaten en onze duurzaamheidsverslagen.