Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 
 
 

Geel bloed stroomt door de aderen van onze medewerkers; ze zijn enthousiastvolhardendgeëngageerd en ze hebben een enorme wil om er samen voor te gaan. Dit voel je wanneer je in contact komt met Telenet of wanneer je onze kantoren binnenwandelt: de positieve sfeer is aanstekelijk! Ons motto? Hoe groter jouw glimlach, hoe blijer wij zijn. 

 
 
 
 

Aanstekelijk enthousiasme

Telenet bruist van positieve energie. Vol passie staan onze medewerkers elke dag klaar om onze klanten te helpen en hen de eindeloze mogelijkheden van de digitale maatschappij te laten ontdekken. Bij Telenet laten we ons inspireren door 5 kernwaarden en door ons engagement in de lokale gemeenschap: passie, leiderschap, klant-centraal, verantwoordelijkheid, samenwerking.

Onze medewerkers worden actief aangemoedigd om bij te dragen en deel te nemen aan initiatieven die de band met de lokale gemeenschap versterken. Sinds 2015 kan elke medewerker één dag betaald verlof nemen om vrijwilligerswerk te doen bij een van de door Telenet ondersteunde initiatieven. We zetten ons graag in voor het goede doel: we fietsen of lopen voor goede doelen (Kom op tegen Kanker, 20KM van Brussel, Big Ride for Africa,…) of we organiseren zelf acties om geld in te zamelen, bijvoorbeeld tijdens Music for Life/De Warmste Week. 

 

Het ‘Give a smile’ programma laat de Telenet-medewerkers dan weer toe om hun jaarlijkse teambuildingactiviteit in het teken van een goed doel te stellen

 
 
 
 
 
 

Rekrutering

Als groot, dynamisch bedrijf heeft Telenet steeds een divers aanbod aan vacatures. Mensen met verschillende achtergronden zijn welkom: we hebben nood aan mensen met een brede waaier aan competenties en professionele ervaring.


Telenet is ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand bijdraagt tot meer creativiteit, een sterkere dienstverlening en betere bedrijfsresultaten.

Interesse om bij ons te werken?

Neem dan een kijkje op onze jobsite.

Je vindt er info over ons bedrijf en openstaande vacatures.

 
 
 
 

Talentontwikkeling

In deze veranderende tijden is voortdurende ontwikkeling en ontplooiing erg belangrijk. Daarom onderschrijven we een beleid dat talentontwikkeling en maximale betrokkenheid van onze werknemers aanmoedigt.

Ontwikkeling in eigen handen

We moedigen onze werknemers aan om zelf hun ontwikkelingstraject in handen te nemen en verder te kijken dan de traditionele opleidingen. Daarbij hanteren we het 70-20-10 model:

  • 70% leren door te werken;
  • 20% leren door coaching en feedback;
  • 10% leren via formele trainingen en cursussen.

Het derde luik bestaat uit een ruime selectie van interne trainingen en externe opleidingen. Het aanbod is erg uitgebreid en bevat lessen rond mindfulness, people management, presentatietechnieken, professioneel schrijven,… Daarbij putten we volop uit alternatieve leervormen zoals bedrijfstheater, rollenspelen en individuele coachingsessies.  

Young Graduate Programma

Het Young Graduate programma is een tweejarig trainingsprogramma voor pas afgestudeerde masterstudenten. Tijdens deze periode volgen ze gerichte trainingen rond innovatie, leiderschap en klantgerichtheid. Via pitch- en presentatiesessies krijgen ze de kans hun competenties en skills voor te stellen aan het Senior Leadership Team.

 
 
 

Welzijn op het werk

Het welzijn van onze medewerkers staat centraal in ons arbeidsbeleid dat we opstellen in nauw overleg met de sociale partners. Veiligheid, welzijn en het milieu maken integraal deel uit van onze algemene bedrijfspolitiek.


We promoten gelijke kansen en diversiteit en veroordelen elke vorm van discriminatie. 

Het nieuwe werken

De recente overnames van BASE Company en SFR Belux zijn belangrijke nieuwe mijlpalen in ons proces van transformatie en groei. Ons personeelsbestand is de laatste jaren enorm gegroeid, met meer en grotere teams, verpreid over verschillende kantoren. Daarom moeten we nog meer investeren in het bouwen van een toekomstbestendige, flexibele organisatie met nieuwe manieren van werken, nieuwe bedrijfsmodellen en een gemeenschap van medewerkers die de cultuur van verandering met open armen verwelkomt. Telenet zet daarom volop in op ‘het nieuwe werken’. Het WOW-programma laat onze medewerkers op nieuwe en slimmere manieren (samen)werken. Activiteitsgebonden werkplekken en de roll-out van de Microsoft Office 365 suite die digitaal samenwerken bevordert, creëren samen de optimale flow

Diversiteit en gelijke kansen

We werken actief aan meer diversiteit zodat onze organisatie een goede weerspiegeling vormt van de brede maatschappij en ons klantenbestand. We geven extra aandacht aan de aanwerving en het doorstromen van vrouwen: meer dan 35% van onze medewerkers is een vrouw. We hebben ook een sterke vrouwelijke vertegenwoordiging in ons Senior Management (50%) en in onze Raad van Bestuur (3 vrouwen).

Welzijn

We sensibiliseren en activeren onze medewerkers rond welzijn en de psychosociale aspecten van het werk. Zo geven we bijvoorbeeld trainingen rond stress- en conflictmanagement, mindfulness, probleemoplossend denken, relationele intelligentie,… Indien nodig verwijzen we medewerkers individueel door voor een persoonlijke begeleiding. 

 
 
 

Een geboren pionier

Ontdek meer over onze investeringen in innovatie,
in samenwerking met partners.

 
 

Klanten eerst

Ontdek meer over onze
‘amazing customer experience’.