Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

STRATEGIE

 
 
 
 

Duurzaamheid is een begrip met vele facetten – meer dan één bedrijf  tegelijk kan aanpakken. Een duidelijke visie en strategie verzekeren dat wij op het vlak van duurzaamheid onze leiderspositie onder de Belgische bedrijven behouden.

Materialiteitsmatrix & methodologie

Wij hebben er bewust voor gekozen om onze inspanningen te focussen op de meest relevante kwesties: de materialiteiten. Het belang van de verschillende materiële kwesties bepalen wij in nauw overleg en dialoog met onze stakeholders. Het resultaat is een schematische weergave van de duurzaamheidsprioriteiten en hun relatieve belang: de materialiteitsmatrix.

 
 

Ons proces om een nieuwe materialiteitsmatrix te bepalen

1.

Selecteren van de 20 meest relevante onderwerpen in de telecommunicatie- en mediasector.

2.

Praten met stakeholders om hun mate van interesse in de 20 belangrijkste kwesties te meten.

3.

Bepalen van het (potentiële) effect van de 20 belangrijkste kwesties op het bedrijfssucces van Telenet.

4.

Nieuwe materialiteitsmatrix

 
 
 
 
 
 

Duurzaamheidskader 2017-2020

Ons duurzaamheidsprogramma benadrukt ons engagement naar onze  belangrijkste stakeholders en weerspiegelt hun door de materialiteiten  gedefinieerde belangen. Voor elk van deze engagementen bepaalden wij een reeks meetbare streefdoelen die wij tegen 2020 willen bereiken.

 
 

Onze stakeholders

Bij Telenet is elke afdeling verantwoordelijk voor het uitbouwen van structurele stakeholderrelaties. Op bedrijfsniveau gaan wij de dialoog aan met de volgende stakeholdergroepen:

Klanten

 • Net Promoter Score (NPS) om te peilen naar de tevredenheid van onze klanten
 • Vier waarden die wij hanteren bij elke nieuw product: eenvoud, transparantie, focus op trouwe klanten en toekomstgerichtheid
 • Transparente communicatie rond gevoelige issues zoals prijsaanpassingen
 • Via onze social media kanalen gaan wij actief in dialoog met onze klanten
 
 

Investeerders

 • Open, actieve, en simultane communicatie met al onze investeerders
 • Financiële verslagen volgens internationale standaarden zoals de International Financial Reporting Standards (EU) en de US Sarbanes Oxley Act
 • Telenet meet jaarlijks de doeltreffendheid van zijn duurzaamheidsbeleid door actief deel te nemen aan externe doorlichtingen, met focus op de Dow Jones Sustainability Index en klant-gerelateerde audits die gebruik maken van de dynamische CSR Performance Scorecard van EcoVadis.  
 
 

Medewerkers

 • Tweejaarlijkse enquête om te peilen naar de tevredenheid van onze medewerkers
 • Een werkomgeving waarin medewerkers gestimuleerd worden zich persoonlijk te ontwikkelen
 • Een Young Graduates-programma dat jonge medewerkers de kans geeft hun talent te ontplooien
 • Gelijke kansen en respect voor diversiteit om ervoor te zorgen dat
  onze organisatie de bredere samenleving en onze klantenbasis goed
  weerspiegelt.
 
 

Leveranciers

 • Een specifieke Telenet Gedragscode voor Leveranciers die onderschreven wordt door alle leveranciers
 • Door middel van het EcoVadis platform evalueren en monitoren wij de duurzaamheidsrisico’s van iedere leverancier.
 • Structurele partnerships met leveranciers met een sterke sociale dimensie, zoals de sociale onderneming Vlotter (IMSIR cvba).
 
 

Lokale gemeenschappen

 • Consultatie van lokale gemeenschappen en buurtcomités bij grote werken, zoals de roll-out van de Grote Netwerf in Vlaanderen en Brussel.
 • Actief steun verlenen aan sociale initiatieven die de digitale talenten van de toekomst stimuleren, zoals:
 
 

Policymakers

 • Een Telenet Stakeholder Engagement Charter, met een aantal principes die ons in staat stellen om op een open en transparante manier duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders uit te bouwen
 • Lid van vakorganisaties zoals ISPA (Belgian Internet Service Providers Association), GSMA, Cable Europe, en de Agoria Federatie van Telecomoperatoren
 • Transparante relaties met beleidsmakers, zonder politieke partijen te steunen
 
 
 
 

Duurzaamheidsbeleid

Succesvolle integratie en een effectief duurzaamheidsbeleid vraagt toegewijd leiderschap, met een duidelijke richting en beslissingsprocessen.

Raad van
bestuur

 • 9 bestuursleden waarvan 3 onafhankelijke bestuurders
 • Design, implementatie en controle van het duurzaamheidsprogramma als vast agendapunt
 • Vergaderen minstens elk kwartaal
 
 

Senior Leadership Team (SLT)

 • Top 9 leidinggevenden
 • Duurzaamheid als vast agendapunt
 • Vergaderen tweewekelijks
 
 

Reputation
board

 • Raad bestaande uit SLT- & bestuursleden
 • Controleert en stuurt de verbetering van Telenets bedrijfsreputatie, met inbegrip van de duurzaamheids-
  aspecten
 • Vergadert tweemaal per jaar
   
 
 

Corporate Affairs Director

 • Management van dagelijkse activiteiten en rapportering
 
 
 
 

Onze referentiepunten

Wij onderschrijven de principes van UN Global Compact en omarmen de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om onze strategie en bedrijfscultuur te begeleiden, en om onze dagelijkse activiteiten op een duurzame manier te beheren.

UN Global Compact Principes

Sinds 2011 onderschrijven wij de tien principes van UN Global Compact met betrekking tot de mensenrechten, het milieu en de strijd tegen corruptie.

 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 hebben wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN onderschreven, 17 internationaal overeengekomen doelen voor de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij en economie.

 
 
 
 

Ons Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.