Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

STRATEGIE

 
 
 
 

Duurzaamheid is een begrip met vele facetten – meer dan één bedrijf  tegelijk kan aanpakken. Een duidelijke visie en strategie verzekeren dat wij op het vlak van duurzaamheid onze leiderspositie onder de Belgische bedrijven behouden.

Materialiteitsmatrix & methodologie

Wij hebben er bewust voor gekozen om onze inspanningen te focussen op de meest relevante kwesties: de materialiteiten. Het belang van de verschillende materiële kwesties bepalen wij in nauw overleg en dialoog met onze stakeholders. Het resultaat is een schematische weergave van de duurzaamheidsprioriteiten en hun relatieve belang: de materialiteitsmatrix.

 

In de lente 2021 hebben wij het belang van de materiële issues herbekeken, rekening houdend met de meest recente maatschappelijke trends en marktontwikkelingen na de COVID-19 pandemie.

Ons proces om een nieuwe materialiteitsmatrix te bepalen

1.

Selecteren van de 20 meest relevante onderwerpen in de telecommunicatie- en mediasector.

2.

Praten met stakeholders om hun mate van interesse in de 20 belangrijkste kwesties te meten.

3.

Bepalen van het (potentiële) effect van de 20 belangrijkste kwesties op het bedrijfssucces van Telenet.

4.

Nieuwe materialiteitsmatrix

 
 
 
 
 
 

Duurzaamheidskader 2017-2020

Ons duurzaamheidsprogramma 2017-2020 benadrukt ons engagement naar onze  belangrijkste stakeholders en weerspiegelt hun door de materialiteiten  gedefinieerde belangen. Voor elk van deze engagementen bepaalden wij een reeks meetbare streefdoelen die wij tegen 2020 willen bereiken.

Duurzaamheidskader 2021-2025

In de lente 2021 hebben wij een nieuw duurzaamheidskader bepaald dat aansluit bij onze bedrijfsmissie en dat een concrete invulling geeft aan onze merkbelofte ‘technologie voor  vooruitgang van iedereen’.

 
 

Onze stakeholders

Bij Telenet is elke afdeling verantwoordelijk voor het uitbouwen van structurele stakeholderrelaties. Op bedrijfsniveau gaan wij de dialoog aan met de volgende stakeholdergroepen:

Klanten

 • Net Promoter Score (NPS) om te peilen naar de tevredenheid van onze klanten
 • Vier waarden die wij hanteren bij elke nieuw product: eenvoud, transparantie, focus op trouwe klanten en toekomstgerichtheid
 • Transparente communicatie rond gevoelige issues zoals prijsaanpassingen
 • Via onze social media kanalen gaan wij actief in dialoog met onze klanten
 
 

Investeerders

 • Open, actieve, en simultane communicatie met al onze investeerders
 • Financiële verslagen volgens internationale standaarden zoals de International Financial Reporting Standards (EU) en de US Sarbanes Oxley Act
 • Telenet meet jaarlijks de doeltreffendheid van zijn duurzaamheidsbeleid door actief deel te nemen aan externe doorlichtingen, met focus op de Dow Jones Sustainability Index en klant-gerelateerde audits die gebruik maken van de dynamische CSR Performance Scorecard van EcoVadis.  
 
 

Medewerkers

 • Tweejaarlijkse enquête om te peilen naar de tevredenheid van onze medewerkers, aangevuld met een korte bevraging op kwartaalsbasis om te peilen naar het engagement en welzijn van onze medewerkers  
 • Een werkomgeving waarin medewerkers gestimuleerd worden zich persoonlijk te ontwikkelen
 • Gelijke kansen en respect voor diversiteit om ervoor te zorgen dat onze organisatie de bredere samenleving en onze klantenbasis goed weerspiegelt.
 
 

Leveranciers

 • Een specifieke Telenet Gedragscode voor Leveranciers die onderschreven wordt door alle leveranciers
 • Door middel van het EcoVadis platform evalueren en monitoren wij de duurzaamheidsrisico’s van iedere leverancier.
 • Structurele partnerships met leveranciers met een sterke sociale dimensie, zoals de sociale onderneming Vlotter (IMSIR cvba).
 
 

Lokale gemeenschappen

 • Consultatie van lokale gemeenschappen en buurtcomités bij grote infrastructuurwerken zoals investeringen in de modernisering van het netwerk binnen onze volledige footprint
 • Actief steun verlenen aan sociale initiatieven die de digitale talenten van de toekomst stimuleren, zoals:
 
 


Beleidsmakers

 • Een Telenet Stakeholder Engagement Charter, met een aantal principes die ons in staat stellen om op een open en transparante manier duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders uit te bouwen
 • Lid van vakorganisaties zoals ISPA (Belgian Internet Service Providers Association), GSMA, Giga Europe, en de Agoria Federatie van Telecomoperatoren
 • Transparante relaties met beleidsmakers, zonder politieke partijen te steunen
 
 
 
 

Duurzaamheidsbeleid

Succesvolle integratie en een effectief duurzaamheidsbeleid vraagt toegewijd leiderschap en duidelijke beleidsprincipes die onderbouwd zijn met heldere richtlijnen en besluitvormingsprocessen. We hanteren de volgende beleidsprincipes:

We beheren milieu-, sociale en governance vraagstukken als een risico

We verankeren duurzaamheid in onze bedrijfspraktijken en integreren duurzaamheidsdoelstellingen in de remuneratie- en beloningsplannen voor bestuurders

We geven duidelijke verantwoordelijkheden aan de verschillende beleidsorganen:

 

•De Raad van Bestuur geeft strategische richting

•Het directiecomité stuurt het beleid aan en monitort de vooruitgang in het beleidsplan

•Het duurzaamheidteam samengesteld uit experten uit de hele organisatie volgt de dagelijkse operationele werking op en is verantwoordelijk voor de implementatie van het duurzaamheidsprogramma

We maken onze duurzaamheidsresultaten bekend via onze niet-financiële rapportage en actieve deelname in externe doorlichtingen   

 
 

Onze referentiepunten

Wij onderschrijven de principes van UN Global Compact en omarmen de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om onze strategie en bedrijfscultuur te begeleiden, en om onze dagelijkse activiteiten op een duurzame manier te beheren.

UN Global Compact Principes

Sinds 2011 onderschrijven wij de tien principes van UN Global Compact met betrekking tot de mensenrechten, het milieu en de strijd tegen corruptie.

 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 hebben wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN onderschreven, 17 internationaal overeengekomen doelen voor de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij en economie.

 
 
 
 

Ons Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.