Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

LEVERANCIERS

 
 
 
 

Onze aanpak rond inkoop en beheer van de toeleveringsketen

Als toonaangevende leverancier van geconvergeerde geconnecteerde entertainment- en bedrijfsoplossingen in België, met vaste en mobiele netwerken van hoge kwaliteit, investeren wij voortdurend om onze klanten innovatieve digitale oplossingen en een rijke klantervaring te bieden.      

 

Telenet maakt deel uit van de Liberty Global Group, het grootste internationale tv-en breedbandbedrijf ter wereld. Om onze klanten kwaliteitsvolle producten en diensten te leveren, steunen wij op een internationaal netwerk van leveranciers. De belangrijkste groepen van leveranciers waarmee wij samenwerken zijn fabrikanten van apparatuur, logistieke dienstverleners en transporteurs, en leveranciers voor databeheer, hosting en gerelateerde diensten.  

Belangrijkste feiten

  • Telenet werkt jaarlijks samen met meer dan 3.000 directe leveranciers.
  • Wij besteden jaarlijks €1,2 miljard aan inkoop en toelevering.
  • De top 65 leveranciersbedrijven vertegenwoordigen 80 % van onze aankoopuitgaven.
  • Meer dan 74,19 % van onze leveranciers is gevestigd in België. 
 
 
 
 
 
 

Structurele samenwerkingen bouwen met onze leveranciers

 

Het Inkoopdepartement is verantwoordelijk voor de inkoop en toelevering van een breed scala aan goederen en diensten, waaronder decoders en andere toestellen voor klantgebruik, bedrijfs-en infrastructuurdiensten, professionele dienstverlening, IT & technologie-diensten, marketing en facilities management.

 

Wij willen een nauwe samenwerking uitbouwen met leveranciers die staan voor innovatie en waardecreatie, die ethische bedrijfspraktijken omarmen en die de risico’s binnen hun toeleveringsketen op een verantwoorde wijze beheren.

 

Bij de inkoop van producten en diensten nemen wij verschillende criteria in overweging waaronder kost, kwaliteit, oplevering, betrouwbaarheid, dienstverlening én het engagement van de leverancier rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Als deel van de contractuele overeenkomst met Telenet moeten leveranciers ook onze Algemene Voorwaarden ondertekenen. Download onze Algemene Voorwaarden.    

 

 
 
 
 

Onze toeleveringsketen op een verantwoorde manier beheren

 

Duurzaamheid is nauw geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie. Wij staan voor eerlijke, verantwoordelijke en transparante bedrijfspraktijken. Wij onderschrijven de hoogste standaard voor Corporate Governance en houden actief rekening met de economische, sociale en milieuaspecten van onze operationele werking.

 

Wij kunnen ons engagement voor een duurzame werking doorheen de volledige waardeketen enkel nakomen door onze leveranciers actief bij dit beleid te betrekken en erover te waken dat ook zij werken volgens dezelfde normen en principes als wij.  

 

De Gedragscode voor Leveranciers van Telenet beschrijft onze ambitie om een verantwoordelijk bedrijf te zijn en op dezelfde wijze samen te werken met onze leveranciers. Deze Code omvat de principes die onze leveranciers moeten naleven:    

 

  • fundamentele mensenrechten;
  • arbeidsomstandigheden;
  • gezondheid en veiligheid op het werk;
  • milieunormen;
  • bedrijfsethiek.

 

Wij vragen onze leveranciers ook om hetTelenet Anticorruptiebeleid en de Principes rond Verantwoord Inkopen en Supply Chain van onze moedermaatschappij Liberty Global na te leven. Deze beginselen implementeren internationale arbeidsnormen zoals de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het VN-verdrag inzake mensenrechten, omkoping en corruptie, gezondheid, veiligheid en milieu.  

 
 

Doorlichting van de prestaties van onze leveranciers

Samen met Liberty Global maken wij gebruik van de Dynamische Scorekaart van EcoVadis om de ethische, milieu- en sociale risico’s van leveranciers door te lichten. Deze scorekaart beoordeelt de prestaties van bedrijven op basis van eenentwintig indicatoren gegroepeerd in vier thema’s: milieurisico’s, sociale risico’s, ethische risico’s en leveranciersrisico’s.    

 

Wij auditeren onze leveranciers regelmatig. Op basis van een KPI-dashboard zorgen wij ervoor dat alle vereisten op het vlak van duurzaamheid, ethische bedrijfspraktijken, en planning-, productie- en transportmethoden correct worden vervuld.  In geval van niet-naleving, zullen wij samenwerken met de betrokken leverancier en de problemen aanpakken op basis van corrigerende maatregelen die in gezamenlijk overleg worden bepaald.   

 
 

Met ons samenwerken

Contacteer het Telenet Procurement team voor meer informatie.