REFERENTIEAANBOD FIX

Referentieaanbod voor de wholesale doorverkoop van en toegang tot de televisiediensten en doorverkoop van de breedbanddiensten van Telenet.

Onderstaande documenten vormen het Referentieaanbod Televisiediensten (inclusief Interactieve Diensten) en Breedbanddiensten op basis van de CRC Beslissing van 29 juni 2018.

 

De documenten werden op 29 april 2021 aangepast naar aanleiding van het Besluit van de CRC van 25 maart 2021 betreffende de goedkeuring van de referentieaanbieding van Telenet. De aangepaste documenten werden op 3 mei 2021 overgemaakt aan de regulator.

 

De inhoud van deze documenten kan op elk moment gewijzigd worden door Telenet, na beslissing van een Regulator of door een uitspraak van een relevante gerechtelijke autoriteit. Een wijziging aan dit document zal, afhankelijk van de omstandigheden, aan de Begunstigde op gepaste wijze kenbaar gemaakt worden en gepubliceerd op de Telenet website.

Prerequisite om de implementatie te starten

  • Na ontvangst van je contact aanvraag zullen wij  je telefonisch contacteren om de samenwerking high level toe te lichten. Voor meer gedetaileerde besprekingen is een getekende NDA vereist.
  • De implementatie start na ontvangst, via aangetekend schrijven, van de documenten die beschreven zijn in Valid Request Framework document.
  • Webform

 

Dien je aanvraag in via dit online formulier.

Of contacteer ons via ons postadres:

 

Adriaens Peter

Tribe lead - Wholesale

Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen

De diensten die onder de voorwaarden in het Referentieaanbod  beschreven worden omvatten:

REFERENTIEAANBOD BREEDBANDDIENSTEN

Een basisdienst voor de terbeschikkingstelling voor gebruik door de Eindgebruiker van de netwerkcomponenten van het Telenet netwerk, vanaf het overnamepunt tot aan het transit punt, die de toegang mogelijk maken tot het internet, alsook de daarbij horende handelingen van installatie, onderhoud en herstelling die vereist zijn voor de totstandkoming en de instandhouding van de basisdienst.

REFERENTIEAANBOD TELEVISIEDIENSTEN

De basis dienst voor de aanlevering van radio- en televisiesignalen via DVBC over het Telenet netwerk tot en met het overnamepunt van de eindgebruiker en de daarbij horende handelingen van installatie, onderhoud en herstelling die vereist zijn voor de totstandkoming en het in stand houden van de basisdienst