Risicobeheer van de toeleveringsketen

De leveranciers doorlichten en met hen samenwerken om de naleving van de milieu-, sociale en governance (MSG) standaarden van Telenet te verzekeren.