Medewerkers

  • Tweejaarlijkse enquête voor een actieve evaluatie van de medewerkerstevredenheid en driemaandelijkse peilingen van het engagement en welzijn van de medewerkers 
  • Een stimulerende werkomgeving die persoonlijke groei aanmoedigt 
  • Een krachtig engagement voor leren en ontwikkeling met het oog op een levenslange inzetbaarheid 
  • Inclusie, gelijke kansen en respect voor diversiteit, om te verzekeren dat onze organisatie de maatschappij in haar geheel en onze klantenbasis correct weerspiegelt