Diversiteit en gelijkheid van het personeel

Een diverse, inclusieve werkomgeving tot stand brengen die alle medewerkers gelijke kansen geeft, en elke vorm van discriminatie of pesten verbieden.