Digital inclusie en ontwikkeling van vaardigheden

Iedereen toegang geven tot connectiviteit en steun verlenen aan onderwijsprogramma's voor de ontwikkeling van STEM-competenties en van de
digitale en ondernemingsvaardigheden van de 21ste eeuw.